Flere unge med nedsatt arbeidsevne

Ved utgangen av september var 40.000 unge registrert med nedsatt arbeidsevne hos Nav. Det er 1.200 flere enn på samme tid i fjor.

Antallet tilsvarer 4,8 prosent av befolkningen mellom 18 og 29 år, viser tall fra Nav.

Til sammen var 203.400 personer registrert med nedsatt arbeidsevne ved utgangen av september. Det utgjør 6,1 prosent av befolkningen. 149.000 av dem hadde rett til arbeidsavklaringspenger.

Samlet sett registrerer Nav en nedgang på 4.900 personer med nedsatt arbeidsevne. Denne nedgangen skyldes imidlertid at mange har passert maksgrensen for mottak av arbeidsavklaringspenger.

Blant dem som sluttet å være registrert med nedsatt arbeidsevne i februar, var 38 prosent i jobb i september, mens 36 prosent var blitt uførepensjonister. Det er 6 prosentpoeng mer enn på samme tid i fjor.