Flere polakker flytter ut av Norge enn inn

I tredje kvartal økte Norges befolkning med 15.300 personer, men utvandringen er fremdeles høy. Polakkene er den største innvandringsgruppen i landet, og det er også flest av dem som flytter ut.

1. oktober var innbyggertallet i Norge 5.242.166, og i tredje kvartal økte befolkningen med 15.300 personer, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tallene viser også at utvandringen fremdeles er høy, og spesielt høy er den blant polakker. I alt 1.400 polakker flyttet fra Norge i tredje kvartal, mens 1.300 flyttet til. Polakker og svensker er de klart største innvandringsgruppene i landet, og også blant svenskene var det flere som flyttet ut fra Norge enn til.

I alt innvandret 20.600 personer, mens 11.200 utvandret i tredje kvartal. Det er omtrent det samme som i fjor.

Størst innvandring var det av syriske statsborgere. I alt 3.900 syrere ble registrert. Tallene viser at innvandringen fra konfliktrammede land øker, mens arbeidsinnvandringen minker.