Flere organiserer seg men ikke i LO

Medlemmene i de landsomfattende arbeidstakerorganisasjonene blir stadig flere. Men LO taper terreng.

Tallet på medlemmer i de landsomfattende arbeidstakerorganisasjonene utgjorde vel 1.517.000 personer per 31. desember 2005. Dette var en økning på vel 6.800 personer sammenlignet med året før. LO organiserer 822.600 av disse, og er med det landets største fagorganisasjon. Men sammenlignet med året før har LO 6.800 færre medlemmer, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Samtidig er det stadig flere som vil organisere seg i de andre fagforbundene. Unio, hadde en økning på vel 6.500 personer fra 2004, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) økte med 1.100, Akademikerne økte med 4.400 og de frittstående organisasjonene økte med 3.500 medlemmer. På arbeidsgiversiden er det også flere som valgte å bli medlem av arbeidsgiversammenslutninger i 2005, sammenlignet med 2004.