Flere nye byggeprosjekter

Det var en rekordhøy tilgang på byggeprosjekter i 3. kvartal 2005. Sammenlignet med samme kvartal året før steg tilgangen med 26 prosent.

Verdien av bedriftenes beholdning av byggeprosjekter var ved utgangen av 3. kvartal 27 prosent høyere enn på samme tid i fjor, melder SSB. I næringsbyggsektoren andre bygg enn boliger var det en økning i ordretilgangen på nybygg på hele 44 prosent i 3. kvartal i år sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2004. Ordrereserven for nye næringsbygg var ved utgangen av kvartalet 37 prosent høyere sammenlignet med 3. kvartal året før. Verdien av nye boligprosjekter som bygge- og anleggsbransjen mottok i løpet av juli, august og september i år, var 20 prosent høyere enn de var i samme periode i fjor. Ordrereserven for nye boligprosjekter var 26 prosent høyere enn ved utgangen av 3. kvartal i fjor. Flere anleggsprosjekter Tilgangen på nye anleggsprosjekter økte 28 prosent i 3. kvartal 2005 sammenlignet med samme periode året før. Sammenlignet med det rekordhøye nivået i 2. kvartal sank imidlertid ordretilgangen for anlegg med 31 prosent. Entreprenørenes beholdning av nye anleggsprosjekter var ved utgangen av 3. kvartal 14 prosent høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Totalt for hele bygge- og anleggsvirksomheten økte verdien av bedriftenes ordretilgang med 27 prosent i 3. kvartal i år sammenlignet med 3. kvartal i 2004. Verdien av bedriftenes ordrereserve var ved utgangen av kvartalet 22 prosent høyere enn i 3. kvartal i fjor.