Flere miljøsertifiserte bedrifter

Oversikten fra sertifiseringsorganene i Norge viser at 560 norske bedrifter er sertifisert iht. den internasjonale standarden for miljøledelsessystemer ISO 14001.

Dette er en økning på over 10 prosent i forhold til samme tid i 2006. Det siste året har det også vært en økning i sertifiseringer av kvalitetsstyringssystem, sikkert arbeidsmiljø, informasjonssikkerhet og matsikkerhet.

Findexa Forlag AS utgir nå en ny utgave av KvaLex®, som er det eneste oppslagsverket i Norge med en samlet oversikt over bedrifter med ISO-sertifiserte kvalitets- og miljøledelsessystemer.

KvaLex® er et samarbeidsprosjekt mellom Findexa Forlag AS, sertifiseringsselskapene i Norge og Norsk Akkreditering.