Flere midtdelere

242 personer mistet livet på norske veier i 2006. Det er 18 flere enn året før, men det er noen færre enn gjennomsnittet de siste fem årene (269). I tillegg kommer alle som blir alvorlig skadet. Selv om trafikken har økt sterkt, er det fortsatt alt for mange som mister livet i trafikken. I Byggeindustrien har vi en rekke ganger tatt opp dette med midtdelere. Vi tror at det å separere trafikken er det fremste virkemiddelet for å få ned tallet på trafikkdrepte. Håpet er at veimyndighetene nå kommer med en stor tiltakspakke på dette området.

Ellers har vi i vinter opplevd mange ulykker som skyldes underkjølt regn og speilglatte veibaner. Det er viktig at vi lærer å takle også disse forholdene. I kampen mot piggdekk har alle midler blitt tatt i bruk, men vi tror at piggdekk kunne ha reddet mange liv. Ellers er det livsviktig at man kommer ut på veien med strøbiler så snart forholdene tilsier fare. Dette året har startet svært så trist. Så sent som tirsdag ettermiddag er det meldt om tre nye dødsofre i trafikken på norske veier.