Flere koronarammede bedrifter kan få støtte

Nærings- og fiskeridepartementet utvider adgangen til å gi støtte til bedrifter som har fått økonomiske vanskeligheter som følge av koronapandemien.

Dette gjøres gjennom et såkalt gruppeunntak i statsstøtteregelverket.

– Dette er gode nyheter for mange av landets små- og mellomstore bedrifter som i utgangspunktet er levedyktige, men som er blitt hardt rammet av pandemien, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Gruppeunntaket er en EU-lov som åpner for å gi visse typer støtte uten å melde fra til Esa på forhånd, slik hovedregelen er. Men fram til nå har det vært forbudt å gi støtte under gruppeunntaket til bedrifter i økonomisk trøbbel, fordi dette anses som konkurransevridende.

EU vedtok imidlertid nylig en midlertidig endring av reglene for gruppeunntaket, som gjør det mulig å gi støtte til koronarammede bedrifter. Endringen gjelder fram til juni neste år.

Bedrifter som var i økonomiske vanskeligheter før pandemien inntraff, og som fortsatt er det, vil imidlertid fortsatt ikke få støtte under gruppeunntaket.