Flere konkurser i 2017

Det ble registrert totalt 4.557 konkurser i løpet av 2017. Det er en økning på 0,3 prosent fra 2016, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Størst økning i absolutte tall var det i Rogaland og Sør-Trøndelag, der det ble registrert henholdsvis 34 og 56 flere konkurser i 2017 enn i 2016.

Den største nedgangen finner man i Hordaland og Oslo, der det ble registrert henholdsvis 84 og 57 færre konkurser.

Om lag tre av fire konkurser er foretakskonkurser. Tallet på foretakskonkurser økte med 4 prosent fra 2016 til 2017, mens tallet på private konkurser gikk ned med 11 prosent.

For fjerde kvartal var antallet konkurser 1.226 – opp med 195 fra samme periode i 2016. I det siste kvartalet av 2017 var det både flest foretakskonkurser og private konkurser innen varehandel og reparasjon av motorvogner, samt i bygg- og anleggsbransjen.