Flere kommuner tok grep etter vannverksinnbrudd i Bodø

Flere av landets vannverk har gjennomgått og skjerpet sikkerheten etter at tre personer brøt seg inn på vannanlegget i Bodø kommune. 

Politiet har pågrepet tre personer etter innbruddet, som ble oppdaget tidligere i uken. Man tror ikke at de pågrepne hadde til hensikt å gjøre noe med vannet eller vannanlegget, men hendelsen har likevel ført til økte sikkerhetstiltak flere steder, ifølge NRK.

Avdelingsdirektør Sigurd Grande i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune sier at de ble kontaktet av politiet om innbruddet i Bodø.

– Da situasjonen var uklar, valgte etaten umiddelbart å øke sikkerhetsnivået ved anlegget, sier han.

Driftsleder Tor-Inge Kjeldsen i Tromsø kommune sier at innbruddet har ført til en ekstra sikkerhetssjekk også hos dem.

– Det er bra å få en oppvekker. I dag har vi hatt gjennomgang av hvordan vi forvalter sikkerhetsanleggene vi har. Vi vet at det kan skje ting i dag, som kanskje ikke ville vært tilfelle for 15–20 år siden. Da situasjonen var uklar, valgte etaten umiddelbart å øke sikkerhetsnivået ved anlegget, sier han til NRK.

Bergen kommune opplyser at de er sikre på at tiltakene for å sikre vannkildene er gode nok.

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) overvåker trusselbildet i Norge, og gir råd til kommunene om hvordan de skal sikre vannforsyningen til folk. Fungerende avdelingsleder Nils Arne Skare mener de fleste kommuner gjør en god jobb.