Sverre Molvik. Foto: Selvaag Bolig

Flere igangsettelser for Selvaag Bolig

Selvaag Bolig skriver i en børsmeldng at de hadde operative driftsinntekter på 707 millioner kroner i tredje kvartal og en margin på 21,3 prosent.

- Kvartalet har vært preget av godt salg og god produksjon og NGAAP driftsresultat (EBITDA) endte på 150,5 millioner kroner. Marginen var på 21,3 prosent, skriver selskapet.

I løpet av kvartalet igangsatte Selvaag Bolig bygging av 196 nye boliger og ferdigstilte 212. Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig 1.342 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 6,66 milliarder kroner. Det er 330 millioner kroner mer enn i forrige kvartal. 77 prosent av disse boligene var solgt ved utgangen av kvartalet.

– Selskapet er lite påvirket av pandemien og det er høy aktivitet. Salget i kvartalet var godt og dette vil bidra til verdiskaping frem i tid. IFRS-omsetning og resultat, som baserer seg på overlevering av boliger som ble solgt for om lag to år siden, er noe lavere dette kvartalet på grunn av overlevering av en blokk med kompakte boliger der gjennomsnittsprisen var lavere enn i et vanlig prosjekt. Det er god lønnsomhet i prosjektene. Vi har en solid portefølje av prosjekter i vekstområder. Den sterke markedsposisjonen vår og høy aktivitet legger til rette for gode resultater fremover, sier administrerende direktør Sverre Molvik i meldingen.

Hittil i år har Selvaag Bolig solgt boliger for over tre milliarder kroner. Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig i overkant av 550 boliger i salg.

Bruttosalget var 209 boliger (192) med en salgsverdi på 1.104 millioner kroner (914). 1.342 boliger netto er under bygging (1.510) med en samlet salgsverdi på 6.660 millioner (7.192). 77 prosent av boliger under bygging (72) solgt ved utgangen av kvartalet.