Flere i arbeid, stabil ledighet

Stadig flere er i arbeid her i landet, men ledigheten holder seg likevel stabil. Det viser arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå.

Den sesongjusterte arbeidsledigheten var 4,8 prosent i august. Det er opp fra 4,7 prosent i mai, men stabilt fra juli måned. I gjennomsnitt var det 117.000 arbeidsledige i tredje kvartal i år. Antall sysselsatte personer steg med 4.000 personer fra juli til august. Tallet på sysselsatte personer viser dermed en uavbrutt vekst fra april måned, ifølge de sesongjusterte tallene. Stadig flere jobber nå heltid, viser arbeidskraftundersøkelsen. I tredje kvartal var det en økning på 19.000 personer som hadde en avtalt ukentlig arbeidstid på 37 timer eller mer. Antall deltidsansatte som ønsker seg heltidsjobb, er dermed på vei nedover. I tredje kvartal ble det 8.000 færre personer i denne gruppen. Kvinner sto for hele reduksjonen, som var størst innenfor helse- og sosialsektoren. Antall deltidsansatte som ønsker heltidsjobb, er nå 90.000 personer.