Flere godstog og raskere persontog

Fra 8.januar neste år vil togselskapene kjøre enda flere godstog på norske spor. Samtidig blir det noe kortere kjøretider for en rekke persontog vest for Oslo.

Godstrafikken på norske spor øker stadig. De siste årene er det satt opp en rekke nye godstog. Denne utviklingen ser ut til å fortsette også neste år. Flere nye tog skal kjøres i den kommende ruteterminen og det blir også nye terminaler som settes i drift, skriver jernbaneverket.no. CargoNet Selskapet satte fra i høst av opp et nytt godstogpar på Bergensbanen. Det betyr at det nå kjøres seks tog i hver retning i døgnet mellom Bergen og Østlandet. CargoNet melder at også dette nye togparet begynner å bli fullt. Selskapet arbeider også for å øke kapasiteten mellom Oslo og Trondheim og Åndalsnes. På Sørlandsbanen kjøres det fra i høst et nytt togpar i helgene for å ta unna trafikken. CargoNet har stor suksess med sin satsing på kombinerte transporter, det vil si containere og semitrailere. Fra Moss og Sarpsborg har også CargoNet fra i høst satt drift nye togpar til/fra Sverige. CargoNets øvrige trafikk forblir omtrent som i dag, med unntak av trafikken til/fra Skogn, se nedenfor.