Flere går konkurs

Antall konkurser og tvangsavviklinger i årets fire første måneder har økt med 62,5 prosent i forhold til samme periode i fjor, viser tall fra Konkursregisteret.

Etter de fire første månedene i 2009 viser statistikken fra Konkursregisteret at 1.858 bedrifter er konkurs, 801 flere enn i samme periode i fjor og en økning på 75,8 prosent.

576 bedrifter ble tvangsavviklet, 135 flere enn i fjor, noe som tilsvarer en økning på 30,6 prosent.

Nord-Trøndelag er det fylket som har størst prosentvis økning i antall konkurser og tvangsavviklinger med 163,2 prosent. Vestfold følger like bak med en økning på 124,7 prosent.

Som eneste fylke kan Troms vise til en nedgang i tallet på konkurser og tvangsavviklinger. Nedgangen er på 5,4 prosent.