Statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Flere endringer i Sentral godkjenning vedtatt

Endringer i reglene for Sentral godkjenning skal gjelde fra 1. desember.

På bakgrunn av møter med bygg- og anleggsnæringen sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet på høring forslag til mindre endringer i reglene for sentral godkjenning.

Etter en gjennomgang av høringsinnspillene er flere av endringene nå vedtatt. Endringene begynner å gjelde fra 1. desember. 

- Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar på alvor bekymringene som bygg- og anleggsnæringen har tatt opp. Det er allerede gjennomført flere tiltak. De to viktigste er oppnevningen av Byggkvalitetutvalget og forlengelse av overgangsordningen for Sentral godkjenning til 1. juli 2020 Byggkvalitetutvalget skal ha en grundig gjennomgang av om dagens virkemidler, deriblant Sentral godkjenning, fungerer godt nok eller om det er behov for å tenke nytt. Endelig rapport fra utvalget skal legges frem oktober 2019, skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet i en melding

– Utvalgets arbeid og den videre oppfølgingen av dette, vil ta tid. I mellomtiden er det viktig at vi prøver å løse enkelte av bekymringene som bygg- og anleggsnæringen har tatt opp med oss. Vi stiller blant annet krav om at faglig ledelse må være fast ansatt for å kunne få sentral godkjenning, sier statssekretær Lars Jacob Hiim.

Flere i bygg- og anleggsnæringen har særlig trukket frem at kravene til utdanning og praksis for Sentral godkjenning, er for strenge og ikke tilpasset virkeligheten. Endringene som nå er vedtatt vil bidra til å løse opp i dette. En annen positiv effekt er at flere foretak ikke lenger vil være avhengig av overgangsordningen for Sentral godkjenning for å kunne beholde sin godkjenning. Flere av de øvrige endringene vil bidra til forenklinger både for den sentrale godkjenningsordningen og foretakene.