Flere bygg-studenter

NTNU opplever en økende interesse for bygg- og miljøteknikkstudiet på tross av at antall siv.ing.-studenter går tilbake.

Tallene for primærsøkere til NTNU er nå frigitt, og Bygg- og miljøteknikk har igjen fått en stor økning i antallet (søkere med BM som førstevalg). 392 søkere til første årskurs og 136 søkere til fjerde årskurs betyr en stor økning i forhold til fjoråret, tilsvarende tall for 2004 var nemlig 340 og 76. Totalt sett gikk antall søkere til siv.ing på NTNU tilbake med cirka to prosent. Det foreligger ikke noe tall for kvalitet, men den burde også være sikret hvis man skal ta opp f. eks. 160 i første og 35 i fjerde.