-­ Flere bedrifter bør kildesortere isopor

Maritim Food i Fredrikstad har halvert avfallskostnadene sine ved å levere fiskekasser til gjenvinning i stedet for å kaste dem. Også elektroforretninger og andre bedrifter som bruker mye isoporemballasje, kan spare penger på å tenke mer miljø.

Rødsrud Plastmottak AS i Rygge har samlet inn plastfolie fra landbruket i Østfold i over ti år. I fjor startet mottaket også innsamling av EPS, bedre kjent som isopor. ­ Gjenvinning av EPS gjør både at vi sparer råolje og reduserer utslippet av CO2. I tillegg medfører kildesortering store besparelser på renovasjonssiden, sier daglig leder Egil Rødsrud. Han mener det er altfor mange bedrifter som kaster EPS sammen med blandet avfall. Nå er han i ferd med å utarbeide en henteordning som vil gjøre det svært lønnsomt for bedriftene å kildesortere EPS-avfall. Kundene tilbys både sekkestativer og containere som gjør det enkelt å sortere avfallet der det oppstår, før Rødsrud kommer og henter det. Halverte kostnadene I dag henter Rødsrud EPS hovedsakelig på kjøpesentre og i fiskeforedlingsbedrifter. En av de store kundene er Maritim Food i Fredrikstad, som foredler fisk og skalldyr for rundt 200 millioner kroner i året. Råvarene leveres i fiskekasser med is. Maritim Food mottar hele 50.000 kasser årlig. Av hygienehensyn kan ikke kassene brukes på nytt. ­ Tidligere gikk fiskekassene i restavfallet. Containeren fylte seg raskt opp og vi måtte betale mye for transport og levering av blandet avfall. Etter at vi begynte med kildesortering, er utgiftene til avfallshåndtering halvert. Nå setter vi kassene i containere, som deretter blir hentet av Rødsrud Plastmottak, forteller administrerende direktør Jan Brevik. Blir nye plastprodukter Etter avhenting hos Maritim Food, komprimeres EPS-avfallet til meterlange kuber som består av inntil 60 fiskekasser. Kubene pakkes på paller og sendes til gjenvinning i Tyskland, hvor de gjøres om til pellets som brukes i produksjon av nye plastprodukter. Etter en liten rundtur i kretsløpet, kan fiskekassene fra Maritim Food gjenoppstå som bygningsartikler, kontorrekvisita eller hagemøbler. Det er miljøvennlig utnytting av ressursene! EPS står for ekspandert polystyren, mest kjent som isopor. Ukomprimert består EPS av 98 prosent luft. Ett tonn fiskekasser har et volum på 134.000 liter som reduseres til 5000 liter etter komprimering. Årlig brukes det rundt 4800 tonn EPS-emballasje i Norge. Målet er at 50 prosent skal materialgjenvinnes og 10 prosent energigjenvinnes. --- Det brukes årlig 107.000 tonn plastemballasje i Norge. Med bakgrunn i EØS-avtalen har næringslivet i en avtale med Miljøverndepartementet forpliktet seg til å gjenvinne 80 % av plastemballasjen (30 % material- og 50 % energigjenvinning). Plastretur AS, materialselskapet for plast, er ansvarlig for å utvikle og organisere innsamling og gjenvinning for å nå målene i avtalen. Returordningene finansieres gjennom et vederlag som betales av bedrifter som bruker plastemballasje.