Administrerende direktør Torstein Fjogstad i Fjogstad-Hus. Foto: Fjogstad-Hus

Fjogstad-Hus vil bygge bedriftskultur

Den over 100 år gamle Sandnes-entreprenøren Fjogstad-Hus satser kraftig på å bygge kultur blant sine 70 ansatte når de ser fremover mot de neste 100 årene.

– Det er ikke helt hverdagskost i vår bransje, men etter snart halvannet år med en aktiv og målrettet satsing på bedriftskulturen ser vi hvor viktig dette har vært for oss. Vi er ikke store nok til å kunne vise til statistikk i retning av nedgang i ulykker, sykefravær eller bedret trivsel, men jeg ser klart hvordan satsingen har hevet bevisstheten vår rundt sikkerhet på arbeidsplassen og ikke minst hvordan vi tar vare på hverandre, sier administrerende direktør Torstein Fjogstad i en pressemelding fra boligbyggeren.

– Det er ikke vanskelig å sannsynliggjøre at dette bidrar positivt ved å forbedre både kvaliteten på det vi gjør og ikke minst sikkerheten for våre ansatte, fortsetter han.

Rette sorten

Fjogstad-Hus har valgt å kalle satsingen «Rette sorten».

– Dersom du er rette sorten, driver du ikke med juks. Så enkelt er det. I praksis bruker vi en metode som inkluderer etikk, moral, evne til å følge lover og regler, identitet og ikke minst at hver enkelt tenker økonomi. Etikk er den viktigste, og innebærer at vi trener på refleksjon. I tillegg er salgssjefen vår spesielt glad for at også hensynet til omdømmet vårt er en del av satsingen, uttaler Fjogstad-direktøren.

Rette sorten innebærer, ifølge pressemeldingen, at alle ansatte og ledere trener hver dag på å bli gode til å ta riktige valg.

– Vi bruker fargene rød, gul og grønn i dette arbeidet. Gulsonen er helt sentral, det er der vi tenker oss om og tar gode valg som gjør at vi havner på grønt. Sikkerhet og HMS er ikke noe vi bare snakker om; det er de valgene vi gjør i daglige situasjoner som til syvende og sist avgjør risikoen, sier Fjogstad.

Ønsker samarbeid

Fjogstad-Hus ønsker nå samarbeidspartnerne sine velkomne til å ta del i satsingen.

– Det er viktig å sikre at også de som jobber for oss, har en sikker og trygg arbeidsplass og leverer riktig kvalitet. Derfor inviterer vi nå samarbeidspartnerne våre til å bli med på satsingen. Det hjelper ikke bare å sjekke om de har begått arbeidslivskriminalitet eller har sunn økonomi. Rette sorten-satsingen har lært oss at det i bunn og grunn handler om verdier hos hver enkelt medarbeider og leder. Og vi har ikke nådd målene våre uten at også de som leverer sammen med oss deler viktige verdier som sikkerhet, struktur og kvalitet, avslutter Fjogstad i pressemeldingen.