Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) sier at regjeringen med dette forslaget gjenreiser eiendomsretten til norske bønder.

Fjerner konsesjonsloven og opphever boplikten

Regjeringen vil ha fri omsetning av gårdsbruk, fri prissetting og ingen boplikt. Hensynet til bosetting og matproduksjon må vike for kapital og spekulasjon, mener Sps Geir Pollestad.

Regjeringen sender onsdag forslaget om å fjerne både konsesjonsloven og boplikten ut på høring. Når høringsforslagene er kommet inn og er vurdert, vil lovforslaget bli sendt videre til Stortinget, skriver Aftenposten.

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) sier til avisen at regjeringen med dette forslaget gjenreiser eiendomsretten til norske bønder.

Hun sier forslaget ikke innebærer at det blir fritt fram for eiendomsutviklere å kjøpe opp bynære gårder for å bygge dem ut til boliger og ta bort jordbruksareal.

– Ikke fritt fram

– Nei. Vi beholder driveplikten, og både jordloven og kommunenes plan- og bygningslov vil være til hinder for noe slikt. Men det vi gjør, er å oppheve en lov som vi mener ikke har gitt et resultat som står i stil med inngrepet i rettighetene. Minst 30.000 gårdsbruk står i dag tomme. Det er i alt 186.000 bruk, men 42.000 søker etter støtte etter landbruksavtalen. Tomme gårdsbruk får ikke nye eiere. Det er ikke bra. En friere omsetning er nødvendig, sier Listhaug.

Listhaug mener ifølge avisen at det er for store begrensninger på eiendomsretten ved at eiere ikke står fritt til å selge til hvem de vil og til hvilken pris som helst. Regjeringen mener den ved å oppheve konsesjonsloven vil gjøre det lettere for folk utenfor å komme inn i landbruksnæringen, og gjøre det lettere for den som trenger tilleggsjord, å skaffe seg areal.

Landbruksministeren ser ingen betenkeligheter med å oppheve boplikten, og sier det slett ikke vil føre til mørklagte byer.

– Paradoks

Sp-representant og tidligere statssekretær Geir Pollestad mener Listhaugs forslag vil svekke både landbruksnæringen og bosettingen i distriktene.

– Hensynet til bosetting og matproduksjon må vike for kapital og spekulasjon. Dette vil kunne gjøre landbrukseiendommer om til fritidseiendommer. Konsesjonsloven gjør at samfunnshensyn som matproduksjon, bosetting og fremtidige generasjoner tilsidesettes ved omsetning av landbrukseiendommer, sier Pollestad i en kommentar til NTB.

– Det er også et paradoks at mens vi opplever desperate stortingspolitikere fra regjeringspartiene som søker å få flertall for regjeringens forslag om å fjerne priskontrollen i konsesjonsloven, så kommer landbruksministeren med forslag om å oppheve hele loven. Jeg har stor tro på at Stortinget vil sette foten ned for forslaget om å fjerne konsesjonsloven, sier Pollestad.