- Dette gjør det mulig å fjerne flaskehalser og bedre vilkårene for transporten i Nord-Norge, sier Torbjørn Naimak.

Fjerner flaskehalser i Nord-Norge

Arbeidet med tunnel gjennom Tjernfjellet og ny veg over Kvænangsfjellet kan starte neste år.

Det sier regionvegsjef Torbjørn Naimak etter at Regjeringen har fordelt pengene som skal kompensere for bortfall av differensiert arbeidsgiveravgift i Nord-Norge.

Ekstra til flaskehalser

- Dette gjør det mulig å fjerne flaskehalser og bedre vilkårene for transporten i Nord-Norge, sier Torbjørn Naimak.

Totalt er det bevilget 317 millioner kroner ekstra til vegformål i Nord-Norge i 2015. Av disse går 125 millioner kroner til Nordland, 130 millioner kroner til Troms og 45 millioner kroner til Finnmark. Disse pengene kommer i tillegg til satsingene som allerede ligger inne i Nasjonal Transportplan.

Nordland

Den største investeringen i Nordland er knyttet til riksveg 77 gjennom Tjernfjellet i Saltdal, der en ny tunnel på 4 kilometer skal erstatter den smale og bratte forbindelsen over Junkerdalen til Sverige. Prosjektet er kostnadsberegnet til totalt 410 millioner kroner, og de nye kompensasjonsmidlene innebærer at det er mulig å framskynde anleggsstart til 2015.

Det er satt av 75 millioner kroner til bruer som utgjør flaskehalser på E6 gjennom Nordland. Ny bru over Finneidstraumen sør for Fauske skal stå ferdig i 2016. 35 millioner av en totalkostnad på 70 millioner kroner er bevilget for neste år. De to andre bruene er Midtengbekken bru i Hemnes til 10 millioner og Medbyelv bru i Bjerkvik til 30 millioner, som begge skal stå ferdige neste år.

Troms

Den største investeringen i Troms gjelder E6 over Kvænangsfjellet i Troms, som er svært værutsatt og med rasfare og fokkproblemer vinterstid. E6 over Kvænangsfjellet er en hovedforbindelse mellom Finnmark og resten av landet. Hele prosjektet er beregnet å koste 200 millioner kroner, hvorav det er satt av 50 millioner kroner neste år.

To bruer på E6 gjennom Troms erstattes med nye i 2015. Numedal bru i Kåfjord og Rakenesura nord for Kvænangsfjellet koster 30 millioner kroner hver. I tillegg er det satt av 20 millioner av en totalkostnad på 80 millioner til Skogstad bru i Bardu, som planlegges bygd i 2016.

Finnmark

I Finnmark skal det brukes 40 millioner kroner til bruene Fallejohka og Skuggelv på riksveg 94 neste år. I tillegg er det satt av 5 millioner kroner av en beregnet totalkostnad på 35 millioner kroner til ny bru over Nyelv på E6 gjennom Nesseby.

Dekkelegging

I 2014 er det brukt 70 millioner kroner av kompensasjonsmidlene til ekstra dekkelegging i Nord-Norge.

For neste år er det satt av 17 millioner kroner til ekstra dekkelegging i landsdelen.