Fiskehelse - Stord

Multiconsult er eit norsk kraftsenter med internasjonalt nedslagsfelt innan prosjektering og rådgjeving. Gjennom 45 kontor i Noreg og internasjonalt drar vi nytte av 100 års erfaring til å skape ny historie. For oss handlar mogleggjering om erfaring, rett kompetanse og riktig kompetansesamansetting blant våre meir enn 2000 medarbeidarar.

Multiconsult er notert på Oslo Børs og opererer innanfor følgjande seks forretningsområder: Bygg & eigedom, Industri, Olje & gass, Samferdsel & infrastruktur, Energi og Miljø & naturressursar.

Akvator AS er eit rådgjevingsfirma med hovudkontor på Stord. Me er i dag 30 medarbeidarar,og utfører rådgjeving, prosjektering og prosjektstyring frå idè til ferdig produkt. Me er komplett leverandør innafor alle fag og er mellom anna leiande innafor planlegging og bygging av akvakulturanlegg på land. Akvator si kartteneste AkvaGIS Fiskehelse, er eigenutvikla for aktørar i havbruksnæringa, og blir i dag brukt til overvaking og analyse av fiskehelse på lokalitetsnivå, samt planlegging av brønnbåtruter. Meir informasjon om oss finn du på våre nettsider: www.akvator.no

Akvator vil frå 1. oktober 2016 vere fusjonert inn i Multiconsult, og selskapet får dermed auka kapasitet og kompetanse. Gjennom Multiconsult sin organisasjon langs norskekysten, ynsker me å styrke vår akvaavdeling med erfarne fagfolk med kompetanse innafor vassbehandling, produksjonsplanlegging, prosjektering, fiskehelse, prosjektutvikling og prosjektleiing. Stillingane vil vere knytt til Multiconsult Stord, men kontorplass kan vere på andre Multiconsult-kontor.

Multiconsult Vest er i dag ca 280 medarbeidere lokalisert i nye kontorlokaler fra 2013 på Nesttun, 10 minutter fra Bergen sentrum og 50 meter fra Bybanen. Vårt største konkurransefortrinn skal være å ha den beste kombinasjonen av spisskompetanse, generell kompetanse, multifaglighet, størrelse og landsdekkende tilstedeværelse.

FirmaAkvator / Multiconsult
FylkeHordaland
StedStord
Søknadsfrist02.10.2016

Eit spennande høve for deg som ynskjer ei stilling der du får nytta din spisskompetanse i ei verksemd som utgjer ein spydspiss innan teknologisk utvikling.

Stillinga byr på varierte arbeidsoppgåver innan rådgjeving og prosjektering. Dersom du set pris på å jobbe tverrfagleg og kunderetta i ei variert og utfordrande rolle, er dette ei stilling du bør sjå nærare på.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og prosjektering
 • Direkte rådgivning til kunder
 • Fokus fiskevelferd
 • Utvikling og strategisk marknadsføring av vårt aktuelle kartverktøy AkvaGIS Fiskehelse
 • Konsesjonssøknader i oppdrettsnæringa

Kvalifikasjoner
 • Brei biologisk bakgrunn frå akvakultur
 • Erfaring med produksjon i landanlegg med resirkuleringsteknologi er ønskjeleg
 • Relevant utdanning, helst fiskehelserelatert
 • Gode kommunikasjonseigenskapar både munnleg og skriftleg på norsk og engelsk
 • Kompetanse knytt til vasskvalitet og vurdering/sikring av sentrale miljøparametrar i vassbehandlinga er ønskjeleg.

Personlige egenskaper

 • Kreativ og fagleg engasjert
 • Sjølvstendig og initiativrik
 • Resultat- og løysingsorientert
 • Må trivast med tekniske utfordringar
 • Ansvarsbevisst og fokusert på gode leveransar
 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
 • Kan bidra med ansvar, engasjement og lagspel i tråd med Multiconsult sine kjerneverdiar

Multiconsult tilbyr

 • Eit veldig godt arbeidsmiljø prega av kompetente og engasjerte medarbeidarar
 • Ei spennande stilling med varierte arbeidsoppgåver og gode moglegheiter for utvikling
 • Konkurransedyktige vilkår
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Moderne lokale sentralt i Oslo
 • Fem veker ferie samt fri mellom jul og nyttår samt i påska
 • Firmahytter
 • Ei ekspansiv bedrift kjenneteikna av eit sterkt merkenamn og eit multifagleg miljø

For ytterlegare opplysningar, ta gjerne kontakt med seksjonsleiar akvakultur Tom Rydland, tlf 908 46 841 eller seksjonsleiar planfag Svein Andersland, tlf 913 99 524

Søknad kan sendast innan 2. oktober 2016 til: Akvator AS, Kunnskapshuset, Sæ 132, 5417 Stord, eller til post@akvator.no

Vis flere stillinger: