Fire vil bygge Trønderhallen

Statsbygg har mottatt fire forslag til Trønderhallen i Levanger i Nord-Trøndelag.

Trønderhallen er tenkt som et flerbruksanlegg med idrettshall, svømmehall og treningsstudio på høgskoleområdet Røstad i Levanger. 

Fire forslag
Statsbygg som byggherre inviterte fem prekvalifiserte entreprenører med tilhørende arkitekter og rådgivere til en anbudskonkurranse og mottok fire konkurranseforslag:

Byggmester Grande AS, Verdal
Stjern Entreprenør AS, Åfjord

Fuglesang Olesen AS, Steinkjer
Reinertsen AS, Trondheim

Disse fire forslagene blir stilt ut i Levanger rådhus. Torsdag 16. august kl.18.00 er et arrangement med taler, underholdning og presentasjon av konkurransematerialet. Utstillingen vil stå oppe til 22. august.

- En evalueringsgruppe på fem personer skal se på og vurdere anbudene, og vi forventer å ta en avgjørelse om hvilken løsning vi skal gå for i løpet av september, sier prosjektleder i Statsbygg, Tore Berg.

Evalueringsgruppen
I evalueringsgruppen sitter tre personer fra Statsbygg pluss assisterende rådmann i Levanger kommune, Alf Birger Haugnes og seniorkonsulent ved Høgskolen i Nord-Trøndelag, Morten von Heimburg. Evalueringsgruppen vil også søke råd hos en konsulent fra Norges Håndballforbund og en arkitekt fra Biong arkitekter.

Trønderhallen skal byggteknisk utvikles i en såkalt samspillmodell. Vinneren av anbudskonkurransen skal sammen med Statsbygg, forventede brukere av hallen og øvrige aktører bearbeide og videreføre vinnerutkastet frem til ferdig prosjekt. Partene skal i samarbeid og åpenhet frembringe den beste løsningen for byggeprosjektet, hvor blant annet kvalitet, byggbarhet og pris er vurdert.

Spillemidler
- I høst og vinter vil vi jobbe med planlegging og forprosjektering. Prosjektet er avhenging av spillemidler, og vi må avvente den avgjørelsen som kommer ved påsketider i 2008. Hvis alt går som forventet, kan vi da ha byggestart høsten 2008 og forhåpentligvis vil hallen stå klar til skolestart og starten på håndballsesongen i 2010. Jeg må presisere at dette er estimater som kan endres, poengterer Tore Berg.

Trønderhallen vil bli leid ut til Høgskolen i Nord-Trøndelag, Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune og studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag. Treningsstudioet planlegges solgt til en privat eier og svømmehallen til Levanger kommune.