Illustrasjon fra reguleringsplanen laget av ACK Arkitekter.

Fire entreprenører invitert til byggingen av hageby på Grünerløkka

13. april er det innleveringsfrist for fire prekvalifiserte entreprenører til byggingen av hagebysykehjemmet Dronning Ingrids Hage i bydel Grünerløkka i Oslo.

De fire innbudte totalentreprenørene er BetonmastHæhre Oslo AS, Consto Øst AS, HENT AS og Veidekke Entreprenør.

- Tanken er at beboerne skal kunne leve livet mest mulig likt de gjorde før de ble syke. Kommunikasjon mellom funksjoner i sykehjemmet skjer hovedsakelig via utendørs vandrestier og svalganger, ikke lange sykehjemskorridorer. Ideen er at sykehjemmet skal være et positivt tilskudd til nabolaget, hvor sambruk av funksjoner mellom beboere og naboer kan være med på å skape en livlig atmosfære, opplyser arkitekt Beret Aspaas i ACK Arkitekter, som har laget reguleringsplanen.

Det nye sykehjemmet på ca. 14.000 kvm får 130 beboerrom fordelt på beboergrupper for 6-8 beboere.

Bygget er utformet i kvartalsstruktur på 2-3 etasjer. Bebyggelsesstrukturen spiller videre på strukturen i Lille Tøyen hageby. Det nye sykehjemmet forholder seg til bevaringsverdig sykehjemsbygg i front ut mot Tøyenparken, samt en gammel drengestue som innlemmes i sykehjemsprosjektet. Tomten er skrånende, og bygningsmassen tar opp terrengforskjellen med hager på to terrengnivå. Bygningsvolumene er plassert rundt tre lukkede gårdhager og et gateløp med aktiviteter. Beboergruppene er organisert i små grupper, med direkte atkomst til felles uteoppholdsareal. Langs Hovinveien aktiviseres gateløpet gjennom utadrettede funksjoner.