Fire av ti husholdninger har bredbånd

Seks av ti husholdninger hadde i andre kvartal 2005 tilgang til Internett, og to tredjedeler av disse var via bredbånd. Tre av fire husholdninger hadde tilgang til PC, og den ble brukt daglig av 58 prosent av befolkningen, melder SSB.

41 prosent av husholdningene hadde bredbånd, noe som er en økning på 11 prosentpoeng siden 2004. ADSL, og andre DSL-teknologier, er nå blitt den vanligste oppkoblingen mot Internett. 37 prosent av husholdningene hadde i andre kvartal ADSL, mens det på samme tid i fjor var 26 prosent. Av de som ikke har fast oppkobling er halvparten tradisjonelt modem og den andre halvparten ISDN. Familier med barn og familier med høy inntekt har i større grad tilgang til informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Yngre personer med høy utdanning har mer tilgang til og bruker IKT. Mens 63 prosent av husholdningene med samlet bruttoinntekt på over 600 000 kroner hadde bredbånd, var andelen for husholdninger med inntekter under 200 000 kroner kun 30 prosent. Tilsvarende tall for PC var henholdsvis 97 og 48 prosent. 83 prosent av befolkningen hadde brukt PC de siste tre månedene. 58 prosent av befolkningen brukte PC minst en gang hver hverdag. Flere menn enn kvinner brukte PC på hverdager, og personer med høy utdanning brukte PC betraktelig oftere enn personer med lav utdanning. Handler mer på nettet 80 prosent av alle personer hadde brukt Internett de siste tre månedene. Det var flere yngre enn eldre som hadde brukt Internett. Internett ble brukt daglig av 50 prosent av befolkningen. Også her var det forskjell mellom kvinner og menn, henholdsvis 43 og 58 prosent. Nesten alle brukte Internett til informasjonssøk og bruk av onlinetjenester. Dette omfatter generelle søk, tjenester knyttet til reise og innkvartering og bruk av Internett-radio/TV, spill, musikk og aviser. Ni av ti brukte Internett til kommunikasjon, ved bruk av for eksempel e-post og chatting. Det blir stadig mer populært å bruke Internett til kjøp, salg og banktjenester. Åtte av ti brukte Internett til dette. Av varer og tjenester som ble handlet på Internett, var reiser og innkvartering mest populært. Hele seks av ti Internett-handlere kjøpte eller bestilte nettopp dette. Andre artikler som var populære å handle på Internett, var billetter, bøker, film, musikk, klær, PC-utstyr og annet elektronisk utstyr. Alle disse artiklene hadde en økning i handelen i forhold til 2004. Noe nedgang i datavirus 28 prosent av de som hadde brukt Internett de siste 12 månedene hadde blitt utsatt for datavirus, mot 33 prosent for 2004. Tilsvarende var det 68 prosent som hadde oppdatert anti-virusprogram i 2005 mot 56 prosent i 2004. Det ser altså ut til at det har vært en bedring i sikkerhetstiltakene. Syv av ti som hadde brukt Internett de siste 12 månedene hadde mottatt uønsket søppel-e-post. Andelen Internett-brukere som hadde blitt utsatt for uredelig bruk av betalingskort og personlig informasjon er henholdsvis på 1 og 3 prosent.