Finland vil ha ID-kort mot svart arbeid

Finske bygningsarbeidere kan bli nødt til å vise legitimasjon for å slippe inn på jobben. Arbeidsdepartementet i Helsingfors vurderer slik legitimasjonsplikt som ledd i kampen mot svart arbeid.

Et utvalg nedsatt av arbeidsdepartementet i Helsingfors har lagt fram forslag om en ordning med tvungen legitimasjon på byggeplasser, skrev Tammerfors-avisen Aamulethi mandag. Hvis Riksdagen godkjenner ordningen, kan den tre i kraft allerede til høsten. Bygningsarbeiderne vil i så fall bli pålagt å ha med seg et eget ID-kort med foto, personopplysninger og navnet på arbeidsgiveren. Opplysningene på kortet skal også lagres i et sentralt register, som politi og skattemyndigheter vil få tilgang til. Ifølge en EU-rapport er Danmark mer plaget av svart arbeid i byggebransjen enn andre nordiske land. Men problemet er også utbredt i Finland, der bygningsarbeiderforbudet har regnet ut av rundt 10.000 personer jobber svart rundt om på byggeplassene. En lov om legitimasjon på finske byggeplasser vil ifølge nyhetsbyrået FNB ikke omfatte arbeider på privatboliger der huseieren selv står som byggherre. Finsk fagbevegelse skal være tilhenger av forslaget om legitimasjonsplikt.