Finland vil bygge ny atomreaktor

Finland må bygge nok en atomreaktor for å dekke energibehovet og etterleve landets forpliktelser om å redusere utslippene av klimagasser.

Det sier Finlands handels- og industriminister Mauri Pekkarinen i et intervju med avisa Lansi-Savo. Finland har i dag fire atomreaktorer i drift. En femte reaktor er under bygging i Olkiluoto sørvest i landet, men vil trolig først stå ferdig i 2011. Heller ikke denne vil dekke Finlands behov og en sjette reaktor må bygges, mener Pekkarinen.