Finanstilsynet vil ha skriftlige budrunder

Finanstilsynet foreslår at all budgivning ved boligkjøp gjennom eiendomsmegler skal skje skriftlig for å dempe konfliktnivået.

I dag kreves det at første bud fra hver budgiver er skriftlig, deretter kan budrunden fortsette muntlig.

Finanstilsynet mener fraværet av ytterligere dokumentasjon i seg selv er grunnlag for at mistanker om manipulasjon av budrunder oppstår. Det vil igjen svekke tilliten til megleren og til bransjen generelt, skriver Aftenposten.

–  Det har vært en økning i henvendelser knyttet til usikkerhet om budrunden har gått riktig for seg. Det kan dreie seg om mistanker om fiktive bud og mistanker om at megler har gitt misvisende informasjon for å få budene opp, sier konstituert direktør for markedstilsyn, Anne Merethe Bellamy i Finanstilsynet til Aftenposten.

Leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, Tormod Boldvik, synes dagens system med at megler fører budjournaler over de bud som blir gitt, også muntlig, har fungert bra. Av 140.000 boligsalg i år, mener han det har vært tvil om budrunden bare i en håndfull saker.

Finanstilsynets forslag sendes nå over til Finansdepartementet, og forslaget vil deretter sendes ut på høring.