Stortingets finanskomité kommer høyst sannsynlig til å si ja til å gi mer penger til det omstridte byggeprosjektet, sier komitéleder Henrik Asheim (H). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Finanskomiteen sier trolig ja til mer penger til Stortingets byggeprosjekt

Stortingets finanskomité vil etter alle solemerker godkjenne en utvidet fullmakt på 90 millioner kroner til Stortingets skandaleombruste byggeprosjekt.

– Jeg tror ikke det blir noen problemer med å få fullmakten igjennom, sier finanskomiteens leder Henrik Asheim (H) til NTB.

– Mitt inntrykk er at Stortinget er villig til å holde hjulene i gang. Det dyreste som kan skje nå, er at byggeprosjektet stopper opp, sier han.

Finanskomiteen skal behandle saken mandag.

Rammen uttømt

Rehabiliteringen av Stortinget har blitt et kostbart prosjekt. På tre år har sluttsummen for nytt post- og varemottak, ny innkjøringstunnel og rehabilitering av Prinsens gate 26 økt fra 1,1 milliarder til 2,3 milliarder kroner. Den siste byggesprekken på nesten 500 millioner kroner ble kjent i februar og førte til at både stortingspresident Olemic Thommesen og stortingsdirektør Ida Børresen måtte gå.

De 90 millioner kronene som stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen har bedt om, er en del av den siste overskridelsen. Trøen varslet tidligere i april at den vedtatte rammen på 1,8 millioner til byggeprosjektet kan være uttømt i månedsskiftet april-mai.

– Resten av ekstraregningen bør tas under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett eller på neste års statsbudsjett. Det vil være mest ryddig, mener Asheim.

Vil ha spareplan

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er imidlertid kritisk til at komiteen vedtar å øke bevilgningen før Stortingets administrasjon legger fram en plan om administrative besparelser. Forslaget, som Thommessen varslet før han gikk av, er ikke fulgt opp skikkelig, mener han.

– 90 millioner er ikke en ubetydelig sum. Hvis Høyre på alvor mente at folk skulle få se at Stortinget tok noe av regningen selv, er det på tide å la handling følge ord, sier Moxnes til NTB.

Han kommer til å følge opp dette når finanskomiteen behandler saken.

– Vi må forplikte presidentskapet og Stortingets administrasjon til å gjennomføre en kritisk gjennomgang av pengebruken, slik at vi ikke kommer til neste korsvei uten å ha tatt grep, sier han.

Anslaget bekreftet

Konsulentselskapet Dovre Consulting har gjennomgått tallene på ny og konkluderte sist uke med at byggeprosjektet ikke bør koste mer enn 2,23 milliarder kroner. Analysen bekrefter dermed at anslaget som ble kjent i februar, holder mål.

Konsulentene mener målet bør være en endelig prislapp på 2,14 milliarder kroner. Men fordi det fortsatt er usikkerhet knyttet til framdriften og hva som gjenstår av arbeider, er altså rammen høyere.