Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Finansdepartementet avvikler krisetiltak for boliglån

Finansdepartementet vil ikke videreføre de midlertidige endringene i boliglånsforskriften og brukslånsforskriftene etter tredje kvartal.

– Det var viktig å sette bankene i best mulig stand til å hjelpe lånekundene gjennom en krevende periode. Nå ser vi tegn til oppgang i norsk økonomi, og det er høy aktivitet i boligmarkedet. Kravene til bankenes utlånspraksis bør derfor tilbake til normalen, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Krisetiltaket, som ble innført i mars – og senere ble forlenget til tredje kvartal – økte fleksibilitetskvoten i boliglånsforskriften, og betydde i praksis at det ble enklere for bankene å gi boliglån.

Kan fortsatt finne gode løsninger

Boliglånsforskriften stiller krav til belåningsgrad, avdragsbetaling, kundens betjeningsevne og gjeld i forhold til inntekt.

Bankene har med den midlertidige forskriften kunnet avvike fra disse kravene for inntil 10 prosent av utlånsvolumet hvert kvartal (8 prosent i Oslo). Andelen økte til 20 prosent, både i Oslo og resten av landet, under de midlertidige endringene i forskriftene.

Sanner sier at bankene fortsatt burde finne gode løsninger for å hjelpe de som er økonomisk berørt av koronakrisen.

– Jeg understreker derfor at forskriftene ikke er til hinder for at bankene kan forlenge den avdragsfrie perioden for dem som trenger det, uten at det skal regnes som et nytt lån, sier finansministeren.

Utløper ved årsskifte

Boliglånsforskriften og forbrukslånsforskriften er midlertidige og utløper ved årsskiftet. Finanstilsynet skal innen 28. september gi råd til Finansdepartementet om videreføring og innretning fra 1. januar 2021. Departementet vil sende Finanstilsynets forslag på høring når det er klart.

Finansdepartementet fastsatte 30. april en forskrift som på nærmere angitte vilkår gir midlertidig unntak fra kravene i forbrukslånsforskriften for lån til personer som venter på utbetaling av dagpenger fra Nav. Unntaket gjelder fram til 30. september.

– Departementet er enig med Finanstilsynet og høringsinstansene i at unntaket ikke lenger er nødvendig, og har derfor besluttet at det ikke skal videreføres, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.