Festmøte på Bygg Reis Deg

Bygg Reis Deg AS, BNL, RIF, NPA og Byggeindustrien inviterer 27. september til festmøte for å markere byggenæringens rolle gjennom Norges 100 år som selvstendig nasjon.

Åse Kleveland tar oss gjennom et program med hilsninger fra regjeringen, prisutdelinger, underholdning og foredrag. Møtet avholdes i Norgessalen i Rainbow Hotell Arena i Lillestrøm kl 0930. Arrangementet avsluttes med en god lunsj som er ferdig ca kl 1400. Deretter kan man besøke messen. Endelig program for dagen kommer senere.