Fernanda Nissens gate 10

Prosjektleder Helle Ådalen og produksjonssjef Per Wilhelmsen i Betonmast Selvaagbygg.

Det nye boligprosjektet Fernanda Nissens gate 10 skiller seg fra mange av de øvrige boligblokkene i Nydalen med sitt særpregede arkitektoniske uttrykk.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Boliger

BTA: 11.600 kvm

Byggherre:
Fernanda Nissen Selvaag AS

Totalentreprenør:
Betonmast Selvaagbygg

Kontraktssum eks mva:
138 millioner kroner

Arkitekt: Lund + Slaatto Arkitekter

LARK: Betonmast Selvaagbygg

Rådgivere: RIB og bygningsfysikk: Betonmast Selvaagbygg l RIB2: Norconsult l RIBr: Hjellnes Consult l RIA: Brekke og Strand l RIV rør: Deltatek l RIV ventilasjon: ÅF Infrastruktur l RIE: Mingar Consult l RIG: Geovita l RIVA: Siv.ing. Erling Bjartnes

Underentreprenører/leverandører: Grave- og sprengningsarbeider: BIS Maskin l Spunt- og stagarbeider: Seierstad Pelemaskiner l Poly-
urethanbelegg i garasje og støp av garasjedekke: Betongforbedring l Gulvsparkling: Eidsand Industri og Betonggulv l Stålkonstruksjoner l Rosmek l Branntetting: Brann- og sikkerhetsforum l Mur- og puss-
arbeider: Fasadecompagniet l Flislegging: Flispartner l Fuge-
arbeider: S & S Fuging l Parkett og gulvlister: ParkettPartner l Vinduer: Norgesvinduet l Tredører (inner-
dører, entredører): Dooria Norge l Ståldører: Byggaksess Norge l Garasjeport: Monteringsservice AS Norport l Lås og beslag: Kaba Møller Undall l Taktekkingsarbeider (pappmembran): HesselbergTak l Taktekkingsarbeider (folietekking): Protan Tak l Vannsikring/hulkiler av polyurethan (svalganger): Betong-
consult l Aluminiumsfasade og blikkenslagerarbeider fasade: Alutile l Blikkenslager-arbeider: Sigurd Fossli l Bodvegger: Garantell l Rekkverk og systemglassfasade: Sagstuen l Malerarbeider: Malermester Mathisen l Byggtapetser arbeider (gulvbelegg): Kjærnsmo l Systemhimling: Bærum Byggmontering l Badekabiner: Parmarine Oy l Kjøkken/garderobe: HTH Prosjektavdeling l Solskjerming: Solskjermingsgruppen l Rørleggerarbeider: Total VVS l Ventilasjonsarbeider: Randem & Hübert l Elektroarbeider: Ørnulf Wiig Installasjon l Heis: Otis l Gartnerarbeider: Betonmast Selvaagbygg

De siste 20 årene har Nydalen i Oslo gjennomgått store forandringer. Fra å være et typisk industriområde har det vokst frem en ny, levende bydel langs Akerselva hvor rundt 20.000 mennesker bor, studerer eller jobber. De mange nye boligprosjektene setter sitt tydelige preg på området, sammen med restauranter, butikker, hoteller, Handelshøyskolen BI og en rekke bedrifter.

Fernanda Nissens gate 10 er bygget på en smal, vestvendt hjørnetomt i et grøntdrag og består av 70 leiligheter i et særpreget bygg tegnet av Lund og Slaatto Arkitekter. Bygget fremstår som et lokalt landemerke med karakteristiske utspring i aluminium og glass.

Leilighetene spenner fra 2, 3 og 4-roms med et areal fra 46 til 129 kvadratmeter, hvorav samtlige har balkonger eller terrasser. 11 av dem har integrert hybel. Leilighetene på bakkeplan har egen hage. Bygget består av to blokker, med felles underjordisk garasjeanlegg og heis opp til alle etasjeplan.

Storstilt boligbygging
Selvaag Bolig kjøpte tomten på ca 6.600 kvadratmeter for flere år siden og har selv regulert den til boligformål. Boliggiganten eier også nabotomten, hvor boligprosjektet Lillohøyden med 252 leiligheter er under oppføring og planlagt ferdigstilt siste kvartal 2015.

Godt salg
Betonmast Selvaagbygg er totalentreprenør for prosjektet, som ble overlevert i mai etter 20 måneders byggetid. Byggherre er Selvaag Fernanda Nissen AS, som er et heleiet datterselskap av Selvaag Bolig.

– Dette har vært et svært vellykket prosjekt også salgsmessig. Samtlige leiligheter er solgt, med unntak av den største leiligheten på 129 kvm, sier prosjektsjef Lars Lund Mathisen i Selvaag Bolig.

Han tilskriver den store interessen den særpregede arkitekturen, i tillegg til den sentrale beliggenheten i en blindvei, i et rolig og grønt område av Nydalen. Blant kjøperne er det en miks av barnefamilier, unge og etablerte som har solgt eneboliger og gått over til leilighet.

Forsiktig sprenging
Prosjektleder Helle Ådalen i Betonmast Selvaagbygg forteller at det var greie grunnforhold, med mye fjell, men at entreprenøren måtte sprenge forsiktig.

– Datasentralen til fibernettleverandøren Broadnet lå i nabobygget. Dette måtte vi ta spesielt hensyn til når vi skulle sprenge, og det førte til mer tidsbruk en forutsatt sier Ådalen.

I tillegg bød manglende muligheter for permanent forankring av spunten i bakkant av bygget på ekstra utfordringer. I den forbindelse ble det nødvendig med omprosjektering av byggets bærekonstruksjoner, slik at bygget kunne tåle kreftene fra jordtrykket. Omprosjekteringen og økt bruk av armering førte til at det gikk med ekstra tid, sier prosjektlederen.

Komplisert statikk
På grunn av byggets helt spesielle arkitektur med oppbrutt bygningsgeometri og dype balkonger uten understøttelse, har hele prosjektet vært krevende å bygge, forteller produksjonssjef Per Wilhelmsen i Betonmast Selvaagbygg:

– Det har helt klart vært komplisert statikk på dette bygget, sier han.

Ådalen supplerer: – Det har gått med enormt mye armering i vegger og dekker, faktisk to-tre ganger mer enn i vanlige bygg. Skråstilte tverrvegger, kombinert med jordtrykksbelastningen, og det at de tre til fire nederste etasjene måtte henges opp i skivene over gjorde prosjektet ekstra krevende å prosjektere og bygge.

Bygd for 200-års flom

På grunn av flomfare i Akerselva er parkeringskjelleren bygget vanntett. Kotehøyden på 200-årsflom i dette området er ca to meter over kjellergulvet på det laveste nivået. Gulvet i kjelleren er i tillegg belagt med et polyuerethanbelegg som korrosjons-beskyttelse.

Trang tomt
Boligprosjektet FN 10 er bygget på en liten og smal tomt, og i byggeperioden har det også pågått byggearbeider på et boligprosjekt på nabotomta i regi av JM. I tillegg jobbet Hafslund og Vann- og avløpsetaten med graving til fjernvarme midt i byggeperioden.

– Vi hadde store utfordringer med transport, logistikk og HMS ettersom det var så trangt og ettersom det var full drift på to byggeplasser helt inntil hverandre. Vi kunne ikke sette opp byggegjerde mellom plassene av hensyn til logistikken. Gravearbeidene i forbindelse med etablering av infrastruktur, midt oppe i den mest logistikkrevende byggeperioden, gjorde det ikke enklere, sier Helle Ådalen.

Betonmast Selvaagbygg og Selvaag Bolig samarbeidet tett med JM for å få til en best mulig løsning. De to byggherrene gikk blant annet sammen om å etablere en felles anleggsvei langs Akerselva for å avhjelpe situasjonen noe.

– I denne perioden måtte også Fernanda Nissens gate legges om, og senere re-etableres. Praktisk talt alt pågikk samtidig, forteller Ådalen.

Felles SHA-koordionator
For å ivareta sikkerheten til myke trafikanten og god HMS på byggeplassen, engasjerte Selvaag Bolig en ekstern SHA- koordinator sammen med JM, Hafslund og Vann- og avløpsetaten.

Dette skulle vise seg å være et fornuftig grep.

– Det fungerte veldig bra for aller parter, og jeg har sjelden opplevd så bra ivaretakelse av HMS på et prosjekt, sier Per Wilhelmsen, som påpeker at de trange adkomstforholdene ikke har medført noen personskader på byggeplassen FN10 i byggeperioden.

Alu-fasade
På fasaden er hovedmaterialet natureloksert aluminium, hvor det er benyttet vedlikeholdsfrie aluminium kompositt fasadeplater. Disse utgjør en lys overflate med et spesielt skinn. Som supple-
ment til dette er det flater av sementbaserte fasadeplater i forskjellige farger på svalgangssiden. Fasaden kjennetegnes også av glassrekkverkene på balkongene.

Konstruksjon
Bæresystemet er utført på tradisjonelt vis med plassbygde vegger og plattendekker, samt stål i gavlene i de øvre etasjene.

Varme og ventilasjon
Boligene har balansert ventilasjon og er tilknyttet Hafslund fjernvarme for varme til radiatorer, ventilasjon, gatevarme og tappevann.

Utomhus
Den sydlige del av tomta er regulert til friområde (turvei/park), og eksisterende vegetasjon er stort sett ikke berørt – med unntak av nødvendige inngrep for opparbeiding av turveitrasé. Øvrige utomhusarealer består av beplantning og plen, i tillegg til en større lekeplass med sandkasse, huske og ballplass samt felles uteoppholdsplass.