Ferdighus med integrert solvarme

De fleste er kjent med solceller til produksjon av elektrisitet, men solen kan også brukes til å varme opp huset ditt. Teknologi som før bare har blitt brukt på større bygg i Norge er nå tilgjengelig for ferdighuset Karakter fra Systemhus Norge AS.

Den første som bygger et slikt hus med integrert solvarmesystem får 60 000 kr i tilskudd fra Enova, de ni neste støttes med 10 000 kr hver. - Vi håper at mange boligkjøperne vil se fordelene ved å velge et ferdighus med et integrert solvarmesystem, forteller teknisk sjef i Systemhus, Knut Reidar Joakimsen. - Prosjektet med å integrere et solvarmesystem i Karakter huset ble startet fordi vi så en generell fokus på energibruk i markedet og fra myndighetene. Vi vil være i forkant av utviklingen, sier Joakimsen som tror ferdighuset med solvarme vil bli godt mottatt av miljøbevisste kunder som ønsker alternative løsninger. - Bruk av solfangere for oppvarming av vann er ikke nytt, men har ikke hatt noen stor utbredelse i Norge, denne satsingen viser derfor nytenking på flere områder, forteller seniorrådgiver Anne G. Lien i Enova. I dette prosjektet samarbeider teknologileverandøren med en kjent ferdighusprodusent med bred markedsadgang. I tillegg er det lagt vekt på gode arkitektoniske løsninger. - Vi håper dette kan være med på å alminneliggjøre solvarme, slik at flere tar slike løsninger i bruk, kommenterer hun videre. Smart løsning Solfangerne som brukes leveres av Solarnor AS som lager bygningselementene slik at de erstatter annen utvendig kledning. Elementene er 6 x 3 meter store og bygges inn i husets fasade. Varmen fordeles ut i huset gjennom et vannbåret gulvvarmeanlegg, og til tappevannssystemet. Anlegget dekker en stor del av energibehovet. - Utfordringen var å få til en løsing som var både varmeteknisk og estetisk god, samtidig som produksjonskostnaden ikke skulle bli høyere enn det kunden er villig til å betale. Hadde vi ikke hatt støtte fra Enova i bunn ville vi vurdert dette prosjektet som for risikabelt, sier Joakimsen. Solvarme har ingen kW pris og minimale driftskostnader, men investeringen må selvfølgelig dekkes inn ved å legge kostnadene inn i husets totale kjøpesum. Huset med integrert solfanger blir dermed dyrere enn tradisjonelle hus, men kunder som ser investeringen på litt lenger sikt vil også forstå det økonomiske potensialet. - Det lave energibehovet fra eksterne kilder vil være økonomisk fordelaktig både for kundene og samfunnet generelt, sier Joakimsen, som avslører at Systemhus er i full gang med å utvikle systemer for å energieffektivisere boligene sine enda mer. Les mer om ferdighuset med integrert solvarme hos www.systemhus.no Les mer om solvarme hos www.solenergi.no