Ferdighus med integrert solvarme

De fleste er kjent med solceller til produksjon av elektrisitet, men solen kan også brukes til å varme opp huset ditt.

Teknologi som før bare har blitt brukt på større bygg i Norge er nå tilgjengelig for ferdighuset Karakter fra Systemhus Norge AS. Den første som bygger et slikt hus med integrert solvarmesystem får 60 000 kr i tilskudd fra Enova, de ni neste støttes med 10 000 kr hver. - Vi håper at mange boligkjøperne vil se fordelene ved å velge et ferdighus med et integrert solvarmesystem, forteller teknisk sjef i Systemhus, Knut Reidar Joakimsen. - Prosjektet med å integrere et solvarmesystem i Karakter huset ble startet fordi vi så en generell fokus på energibruk i markedet og fra myndighetene. Vi vil være i forkant av utviklingen, sier Joakimsen som tror ferdighuset med solvarme vil bli godt mottatt av miljøbevisste kunder som ønsker alternative løsninger. Smart løsning Solfangerne som brukes leveres av Solarnor AS som lager bygningselementene slik at de erstatter annen utvendig kledning. Elementene er 6 x 3 meter store og bygges inn i husets fasade. Varmen fordeles ut i huset gjennom et vannbåret gulvvarmeanlegg, og til tappevannssystemet. Anlegget dekker en stor del av energibehovet. - Utfordringen var å få til en løsing som var både varmeteknisk og estetisk god, samtidig som produksjonskostnaden ikke skulle bli høyere enn det kunden er villig til å betale. Hadde vi ikke hatt støtte fra Enova i bunn ville vi vurdert dette prosjektet som for risikabelt, sier Joakimsen. Solvarme har ingen kW pris og minimale driftskostnader, men investeringen må selvfølgelig dekkes inn ved å legge kostnadene inn i husets totale kjøpesum. Huset med integrert solfanger blir dermed dyrere enn tradisjonelle hus, men kunder som ser investeringen på litt lenger sikt vil også forstå det økonomiske potensialet. - Det lave energibehovet fra eksterne kilder vil være økonomisk fordelaktig både for kundene og samfunnet generelt, sier Joakimsen, som avslører at Systemhus er i full gang med å utvikle systemer for å energieffektivisere boligene sine enda mer. (www.enova.no) Les mer om ferdighuset med integrert solvarme hos www.systemhus.no Les mer om solvarme hos www.solenergi.no