Femti mann skal mure museumsfasaden

12. desember ble en prøve av fasadesteinen til det nye Nasjonalmuseet avduket. Her kan publikum både se og ta på, sette seg ned og skue inn på byggeplassen.

Fasadeprøven har både sittebenk og vindu, og er en forlengelse av byggegjerdet på Vestbanen.

- Prøven skal først og fremst brukes for å teste, hente tilbakemeldinger fra arbeiderne, ingeniørene, arkitektene og brukeren slik at sluttresultatet blir det aller beste. På grunn av plasseringen, vil publikum også kunne se og ta på steinen, sette seg ned og skue inn på byggeplassen, forteller prosjektdirektør for nytt nasjonalmuseum i Statsbygg, Steinar Støre.

- Det skapte entusiasme da det ble kjent at valget av fasadestein til det nye Nasjonalmuseet falt på skiferstein fra Oppdal. Det er rundt 22.000 kvadratmeter som skal kles med stein. Til dette trengs det rundt 50 mann som skal mure i ett år. Dette arbeidet starter høsten 2017, sier Støre.