Fem timers togtid mellom Oslo og Stavanger

Kjøretiden med tog mellom Oslo og Stavanger kan reduserer til fem timer ved modernisering og sammenkobling av Vestfoldsbanen og Sørlandsbanen, går det fram av en ny rapport.

Prosjektet vil ha en investeringsramme på 25 milliarder kroner, men rapporten fastslår at en modernisert SørVestbane likevel kan drives med et betydelig overskudd, skriver Stavanger Aftenblad. Utredningen er gjennomført av en gruppe bestående av medarbeidere fra Agderforskning, International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Railconsult i nært samarbeid med representanter for Jernbaneforum Sør, NSB og Jernbaneverket. Utbyggingen som tenkes realisert i flere trinn, og antas ferdig utbygd i 2025. Da oppnås gjennomsnittshastigheter på 120 til 150 kilometer i timen på Sørlandsbanen, og kjøretid på fem timer fra Stavanger til Oslo. Kristiansands- og Stavangerregionen operer hver for seg som relativ atskilt fungerende byregioner. Også her vil et større regionalt tilfang kunne bidra til økt robusthet i forhold til regionale utviklingsbehov, heter det i rapporten. Men det fremholdes at det i første omgang særlig vil være Grenlandsregionen som vil dra nytte av en slik satsing.