Bjørnstjerne Bjørnsons gate – Line Løvlien, Kirstine Laukli. Foto: Anita TveitenTorvet i Trondheim – Trond Heggem og Marit Solum. Foto/dronebilde: Glen MuskNye Kadettangen – Sandvika fjordpark – Kjersti Vallevik Håbjørg. Dronefoto: Thorbjørn HundereKirkeparken i Tromsø – Ragnhild Momrak, Rainer Stange. Foto: Kristina SchröderLakkegata aktivitetspark – Helle Lind Storvik, Espen Evensen Reinfjord. Foto: Kirsti R. Mørch

Fem prosjekter er videre som finalister til Landskapsarkitekturprisen 2020

Det er sjette gang den årlige Landskapsarkitekturprisen deles ut i år. 29 prosjekter blitt nominert og juryert, og juyren har nå nominert fem finalister.

Landskapsarkitekturprisen ble stiftet av NLA, Norske landskapsarkitekters forening og utdelt første gang i 2015. Prisen er en hederspris for landskapsarkitektur.

- Prisen skal bidra til å heve, fornye og utvikle norsk landskapsarkitektur, både som plan og prosjekt. Prisen skal synliggjøre og fremme faget, heter det i en pressemelding,

Her er de fem nominerte:
Bjørnstjerne Bjørnsons gate, Drammen
Oppdragsgiver/byggherre: Statens vegvesen på vegne av Buskerud fylkeskommune (Viken)

Ansvarlig landskapsarkitekt:Norconsult AS og Statens vegvesen

Bjørnstjerne Bjørnsonsgate har blitt transformert fra vei til gate med gang- og sykkelfelt på begge sider. Overvannet behandles lokalt i rabatter og regnbed mellom gang- og kjørearealene.Ni regnbed er etablert langs gata, og det er plantet til sammen ca 10.000 stauder. Ulike jordblandinger og staudetyper til bruk i regnbed testes ut i åpent overvannsystem.

Torvet i Trondheim
Oppdragsgiver/byggherre: Trondheim kommune

Ansvarlig landskapsarkitekt: Agraff arkitektur AS
Torvet i Trondheim har fått en ny utforming som inviterer til opphold, handel, servering, marked, arrangement og større begivenheter. Torvet har bl.a. fått natursteinsdekke, bedre tilgang på teknisk infrastruktur, kantsone med aktivitet, uteservering og handel, 1000 offentlige sitteplasser, universell utforming integrert i designløsningen.

Kirkeparken i Tromsø
Oppdragsgiver/byggherre: Tromsø kommune
Ansvarlig landskapsarkitekt: Dronninga landskap

Kirkeparken i Tromsø er oppgradert med restaurerte gravmonumenter og kirkegårdsmurer. Regnvannet ledes ut i en fordrøyningskanal som også gir vannspeil. Det er plantet inn nord-norske stauder og edelløvtrær. Dekkene har fått nord-norsk stein med vannbåren varme.

Nye Kadettangen – Sandvika fjordpark
Oppdragsgiver/byggherre: Bærum kommune
Ansvarlig landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as
Ved utvidelsen av Kadettangen som friområde og strandpark ble det lagt vekt på å gjenskape fjordlandskapet i indre Oslo, med slake, trekledte koller helt ned i strandkanten. Parken er bindeleddet mellom Kalvøya og bybildet i Sandvika: Sandvika bys visjon om en grønn horisont ut mot havet.

Lakkegata aktivitetspark, Grünerløkka, Oslo
Oppdragsgiver/byggherre: Undervisningsbygg
Ansvarlig landskapsarkitekt:Asplan Viak AS, Oslo
Lakkegata aktivitetspark er en skolegård i Oslo som er utformet som et offentlig, helt åpent byrom, tilrettelagt for barnefamilier i tett by. Stedet fungerer som park og møteplass, samtidig som det håndterer klimautfordringer i form av overvann.
Juryen har bestått av følgende landskapsarkitekter og medlemmer i NLA:

Torunn Hognestad, leder av juryen, Ulf-Håkon Stoltz for Finnmark, Troms, Jan Løvdal fra Trøndelag, Inger Hageberg for Vestlandet, Tine Eilen Gunnes fra Sørlandet, Christine Gjermo for Østlandet, Inga Elen Årvoll Eidsvik, studentrepresentant, varamedlem Astrid Skalleberg.