Fem nye milliarder til kommunene

Landets kommuner får 5,2 milliarder kroner mer i såkalt frie inntekter neste år. Dette er hovedbudskapet i kommuneproposisjonen som regjeringen legger fram fredag, melder ANB.

Dermed blir det solid påplussing for kommunene også neste år. Kommunenes interesseorganisasjon (KS) mener imidlertid at kommunene trenger 7,5 milliarder mer å rutte med i statsbudsjettet for 2010 for å rette opp økonomien. KS viser til at halvparten av kommunene gikk med driftsmessig underskudd i fjor.

Kommunene hevder også at barnehagereformen ikke er fullfinansiert, og at staten derfor må bla opp ekstra med penger både nå i revidert nasjonalbudsjett og i neste års statsbudsjett.

De rødgrønne har den siste tiden skrytt av at kommunene har fått 30 milliarder kroner ekstra under dagens regime. Dette har ført til mellom 30.000 og 35.000 nye stillinger i kommunene. Det har blitt 12.500 flere ansatte innen helse og omsorg, og skoleverket har hatt en vekst på 7.000 stillinger.

Mer til fylkesveier
Etter det ANB kjenner til, vil regjeringen også plusse på rundt halvannen milliard kroner mer til bedre fylkesveier. Neste år får fylkeskommunene ansvar for de statlige veiene som i dag går under betegnelsen øvrige riksveier. Landsmøtet i Sp har krevd at fylkesveiene får et like stort løft i årene framover som stamveiene, og et grasrotopprør førte til at Ap-landsmøtet vedtok det samme.

- Småpenger
Fremskrittspartiets Arne Sortevik mener at regjeringen bare kommer med småpenger til fylkesveiene.

- Om regjeringen bevilger 1,5 milliarder kroner til de nye fylkesveiene i 2010, blir det ca. 80 millioner kroner i gjennomsnitt per fylke. Dette skal rekke både til investering og vedlikehold. Veien regjeringen nå vil «gi» til landets fylker har et vedlikeholdsetterslep på 12 milliarder kroner, sier han.