IKEAs nye varehus reiser seg nå i Nydal i Ringsaker. IKEA planlegger åpning i mars 2015. Ringvirkningene av etableringen er allerede formidable.

Fem nye IKEA-etableringer på gang

Men så er det foreløpig stopp for den svenske møbelgiganten.

I tillegg til varehuset i Nydal i Ringsaker, arbeider IKEA konkret med ytterligere fire nye etableringer i Norge; Larvik, Vestby, Tromsø og Ålesund. For de nærmeste fem årene er det disse etableringene møbelgiganten fokuserer på i Norge.

─ Bortsett fra Nydal hvor varehuset reiser seg og alt er i rute, arbeider vi med reguleringsprosesser for Larvik og Vestby, og vurdering av tomter i Tromsø og Ålesund, sier kommunikasjonsrådgiver Kristian Willanger til Byggeindustrien.

For prosjektet i Larvik er planprogrammet nå sendt ut på høring. IKEA mener det ikke er store utfordringer i dette prosjektet.

─ Generelt sier vi at det tar ett år å bygge et varehus og 1,5-2 år å få gjennom en reguleringsplan. Det er horisontene vi jobber med, sier han.

For Vestby startet IKEA planprosessen med et oppstartmøte i juni de jobber nå med planprogram.

─ Bioforsk jobber nå med en rapport som skal ta for seg i hvilken grad man kan flytte dyrkbar jord for å opprettholde matproduksjonen, sier han. IKEA har gjennom sin bærekraftstrategi garantert at konsernet ønsker å bygge på en bærekraftig måte. Det innebærer en garanti for å opprettholde kornproduksjonen i Vestby kommune.

I Tromsø gjennomfører IKEA nå en intern avklaring på en investering i tomtekjøp.

─ Vi forventer å komme i mål med en avklaring som definerer hvor vi eventuelt jobber videre i løpet av september, sier Willanger.

En realisering av alle disse planene betyr at IKEA i løpet av få år vokser fra seks til totalt 11 varehus i Norge over en tidshorisont på fem år.

─ Dem nye varehus er nesten en dobling av antall varehus og vi jobber ikke med flere konkrete planer i Norge nå ut over disse. Norge er et langstrakt land og med denne tidshorisonten håper vi at disse etableringene kan gjøre IKEA mer tilgjengelig for kundene i Norge, sier kommunikasjonsrådgiveren.