Fem millioner nordmenn i 2014

Dersom Statistisk sentralbyrås prognoser slår til, er vi fem millioner innbyggere i 2014. Innvandrerne får mye av æren.

Folketallet i Norge har økt med 25.400 hittil i år, og dersom økningen fortsetter i samme tempo vil vi passere fem millioner om ni år, skriver VG. Det er spesielt innvandringen som er årsaken til befolkningsøkningen. Polakker og russere står for størsteparten av nettoinnvandringen med henholdsvis 2.000 og 900 personer. Folketallet øker mest i Akershus og Oslo, mens Nordland, Finnmark, Sogn og Fjordane og Telemark har befolkningsnedgang. Folketallet i Norge er nå 4.631.800.