Fem kontrakter til NCC Roads

NCC Roads har vunnet fem nye funksjonskontrakter med Statens vegvesen om drift og vedlikehold av norske veier. Til sammen har kontraktene en verdi på bortimot 840 millioner kroner.

Kontraktene med Statens vegvesen omfatter ansvar for drift og vedlikehold av stamveier, riksveier, fylkesveier og gang/sykkelveier. Med de nye kontraktene vil NCC Roads fra høsten 2009 betjene 11 slike kontrakter i Norge. NCC Roads er med en av de største aktørene i Norge med drift og vedlikehold av ca 6429 mil vei.

- Vi er svært fornøyd med å ha fått tilslag på disse kontraktene med Statens vegvesen. Det betyr at vi er en betydelig aktør og blant Norges største på området drift- og veivedlikehold. Utfordringene våre nå ligger først og fremst på rekrutteringssiden hvor vi har behov for bemanning på de nye kontraktene, sier Trond Schjetne, direktør Veiservice i NCC Roads AS.

To av kontraktene som er inngått for perioden 2009-2014 er nye for NCC Roads, mens selskapet beholder Nedre Telemark, Kristiansand og Vestfold Syd i nye fem år.

De to nye kontraktene er i Kongsberg i Buskerud fylke og Østfold Nord i Østfold fylke.

Kongsberg-kontrakten har en verdi på ca. 134 millioner kroner og omfatter 378,7 kilometer vei. Østfold Nord-kontrakten har en verdi på ca. 185 millioner kroner og omfatter 817 kilometer vei.

Det er Statens vegvesen som stiller kravene til drift og vedlikehold, mens NCC Roads som entreprenør utfører de pålagte oppgavene. Oppgavene omfatter brøyting, snørydding og strøing, mindre vedlikeholdsoppgaver på og langs veiene, vedlikehold av grøntarealer, drift av rasteplasser, skiltvedlikehold samt en rekke andre oppgaver.

Kontraktene ordreregistreres i andre kvartal 2009. Oppstart for kontraktene er 1. september 2009, og har fem års varighet.