Inge Hjemdal i DOGA deler ut 8,5 millioner kroner i designdrevet innovasjonsstøtte. Foto: Sverre Christian JarildIkke alle stemmer høres like godt i kommunenes medvirkningsprosesser. Pir2 får støtte fra DOGA til å utforske hvordan de stille røstene kan høres bedre. Foto: Istvan ViragDypp er blant prosjektene som får DIP-støtte i år. Snøhettas Stian Alessandro Ekkernes Rossi (fra venstre), Frida van der Drift Breivik og Frøya Thue fra Dypp og Tor Inge Hjemdal i DOGA. Foto: Sverre Christian Jarild

Fem bygg- og boligutviklingsprosjekter får innovasjonsstøtte

Fem bygg- og boligutviklingsprosjekter mottar til sammen mer enn 2,1 millioner kroner i støtte fra Design og arkitektur Norge (DOGA).

Det skriver DOGA i en pressemelding mandag.

Midlene kommer gjennom Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), og er ment å støtte tverrfaglig, brukersentrert innovasjon.

– Designdrevet innovasjon kan gi mer bærekraftige produkter og tjenester som er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. DIP vektlegger særlig brukernes behov i innovasjonsprosessen. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, kommenterer næringsminister Iselin Nybø (V).

De fem prosjektene som mottar innovasjonsstøtte, er et prosjekt som ser på delte boligkonsepter av TAG Arkitekter og Fueled, et prosjekt for digital medvirkning i by- og stedsutvikling av Pir II, Designit, Secilie Sachs-Olsen og 6CST, et prosjekt for bedre vareflyt inn til privathjem ved netthandel av Selvaag Bolig, Maverick Group, Studio Vues og Frost Produkt, et prosjekt for å strømlinjeforme miljøsertifiseringen av bygg av Kvist Solutions, samt et prosjekt skal se nærmere på hvordan boligbyggeprosjekter kan ta større hensyn til sluttbrukers behov og ønsker, av Skanska og flere samarbeidspartnere.

Fem prosjekter

TAG Arkitekter og Fueled sitt prosjekt rundt delte boligkonsepter får 325.000 kroner i støtte fra DOGA gjennom DIP.

Pir II Oslo og samarbeidspartnerne Designit, samfunnsgeograf Cecilie Sachs-Olsen og 6CST, får 600.000 kroner i DIP-midler fra DOGA for å bruke designdrevet metodikk for å utvikle et digitalt medvirkningsverktøy som trekker stille røster inn i by- og stedsutviklingen.

Selvaag Bolig Maverick Group, Studio Vues og Frost Produkt får 480 000 kroner DIP-midler fra DOGA til deres prosjekt som dreier seg om å finne ut hvordan moderne hjem kan utformes for å tillate fri vareflyt inn og ut på beboerens premisser, og samtidig støtte lokal bærekraft og tjenesteutvikling.

NTNU-utløperen Kvist Solutions får 219.000 kroner i støtte fra DIP, nesten dobbelt så mye som de opprinnelig søkte om, for å lage en digital plattform som strømlinjeformer prosessen med å miljøsertifisere bygg. Oppstartsselskapet har fått med seg Veidekke, Betonmast, Skanska, NCC, AF Gruppen og OBOS til brukertesting underveis i prosjektet.

Skanska med flere samarbeidspartnere mottar 503.000 kroner i støtte til et tverrfaglig prosjekt som skal se nærmere på hvordan boligbyggeprosjekter kan ta større hensyn til sluttbrukers behov og ønsker. Mer informasjon om dette prosjektet vil komme senere.

Ny rekord

Dette er ellevte gang DOGA deler ut DIP-midler, heter det i pressemeldingen fra DOGA.

Administrerende direktør Tor Inge Hjemdal i DOGA forteller i pressemeldingen at DIP skal stimulere til en brukersentrert og tverrfaglig tilnærming til innovasjon.

– Dersom brukernes meninger, ønsker og behov blir førende allerede i idéfasen, får vi bedre innovasjon. Gjennom kontinuerlig brukertesting, justeringer og forbedringer sørger designdrevet innovasjon for mer treffsikre løsninger, sier Hjemdal.

DOGA skriver at de i år fikk inn 190 søknader, på til sammen 110 millioner kroner, hvilket utgjør en ny rekord i DIP-sammenheng.

– Kvaliteten på søknadene har jevnt over vært usedvanlig høy, og det var utrolig vanskelig å velge blant så mange sterke prosjekter, sier Hjemdal.