Felles brikke for nordiske bomstasjoner

Gjennom alle bommer og rett til kontinentet på én brikke, det kan bli virkelighet allerede fra neste år.

Et felles nordisk bompengeprosjekt innebærer at en og samme brikke skal kunne brukes ved bompasseringene både i Norge, Sverige og Danmark. Åpningen er planlagt i 2006, skriver Dagens Næringsliv. Da blir det mulig å kjøre til kontinentet via Sverige og Danmark på autopassbrikken som brukes i norske bomstasjoner. Etter hvert vil også ferjeselskaper bli tilknyttet systemet.