<p>De ansatte i Feiring Bruk trener på førstehjelp under HMS-øvelsen. Foto: Haakon Hoseth</p>HMS-øvelse Feiring Bruk. Foto: Haakon HosethHMS-øvelse Feiring Bruk. Foto: Haakon HosethHMS-øvelse Feiring Bruk. Foto: Haakon HosethHMS-øvelse Feiring Bruk. Foto: Haakon Hoseth

Feiring Bruk med stor kriseøvelse

Skuespillere og teatersminkører var til stede for å gjøre situasjonen svært virkelighetsnær da Feiring Bruk trente på å håndtere krisesituasjoner.

I samarbeid med Akuttgruppen arrangerte Feiring Bruk Den store HMS-dagen siste lørdag i august. Nytt av året var en uvarslet storøvelse, hvor brann og redningsetaten deltok med utrykningsbiler og personell, ifølge en pressemelding fra selskapet

- Vi har kjørt større øvelser før, men i år ble situasjonen mer virkelighetstro enn forgående år. Vi la vekt på engasjement fra våre egne ansatte, og å sette krisestab som håndterte kommunikasjon med nødetater og presse, forteller HMSK-leder Ole Viken i Feiring Bruk.

Bedriften har alltid hatt fokus på kriseberedskap, og at hver ansatt er trygg på fremgangsmetode om uhellet skulle være ute. Dette har reddet liv.

"Det er ikke kult å ikke kunne redde kameraten din”, er et motto her hos Feiring Bruk, sier konsernleder Trygve Ollendorff. Vi setter oss som et eksempel i bransjen, og ser treningen som et samfunnsansvar som også strekker seg forbi arbeidsplassen, sier han.

Under HMS-dagen var den uvarslede storøvelsen særlig viktig for å bli kjent med hvordan en ekstremsituasjon skal håndteres av ansatte på alle nivåer, også de i ledelsen som ikke er tilstede på området. Derfor ble deler av ledelsen plassert på isolerte rom under øvelsen, med mobilen som eneste verktøy for kommunikasjon med de som var på plass i feltet. Noen satt også helt alene. I feltet utførte de ansatte livreddende førstehjelp, skaffet oversikt over situasjonen og varslet nødetaten. Det ble satt krisestab som håndterte kommunikasjon med blant annet nødetat og presse, og som oppdaterte nøkkelpersoner som var forhindret i å være til stede.

Øvelsen medførte pulsheving blant deltakerne. Slik avdekket de svakheter og områder for forbedring

- Vi stresset organisasjonen for å få frem svakheter, og er svært imponert over de ansattes innsats, sier Viken.