Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenByggeleder Svein Borgen ønsker ordfører Kari Anne Sand velkommen til brufeiring. Foto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesenFoto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Feiret helstøpt landemerke på E134 Damåsen-Saggrenda-prosjektet

Onsdag 21. november ble det markert at tiende og siste etappe av brudekket på Saggrenda bru ble støpt. Den 310 meter lange brua over Kobberbergselva er den største konstruksjonen på E134 Damåsen-Saggrenda-prosjektet utenom tunnelene.

Det ble behørig feiret med kake og pizza på brua og besøk av Kongsbergs ordfører Kari Anne Sand onsdag ettermiddag.

Ni søylepar
–Saggrenda bru er den mest spesielle konstruksjonen i dette prosjektet, forteller Andrea Maldonado Vilaplana, som er kontrollingeniør på konstruksjoner på delstrekningen Trollerudmoen-Saggrenda til vegvesen.no.

Brua er bygget på 11 akser, ett landkar på hver side og ni søylepar. Med den tiende og siste etappen mot Moanetunnelen er nå hele brudekket på brua støpt ferdig.

78 meter bue
Saggrenda bru er 20,5 meter bred fra akse 1 til akse 10, og den har en breddeutvidelse fra akse 10 til 11 på grunn av av- og påkjøringsramper til det nye Saggrenda-krysset.

Lengste søyleavstand på brua er 31,5 meter, det korteste er 23 meter. Buen har et spenn på 78,5 meter.

10.500 kbm betong - 518 km jern
Den totale mengden betong som har gått med til å støpe både akser, bue og brudekke er om lag 10.500 kubikkmeter. Det har gått med vel 1530 tonn armering til brua, noe som tilsvarer 518 kilometer jernarmering - i tillegg kommer spennarmering.

Brua har blitt støpt i 10 etapper og har blitt bygget fra akse 11 på Saggrenda-siden mot akse 1 ved Moanetunnelen.

26 meter over elva
Høyeste punkt på brua over Kobberbergselva fra vannflaten til overkant av brudekket er 25,75 meter.

Siste etappe som ble støpt onsdag 21. november er 27 meter lang, litt kortere enn de andre etappene bortsett fra etappe 1.