Feilplassert gasskraftverk gir ekstrautgifter

Gasskraftverket på Mongstad er feilplassert og fører til store ekstrakostnader som staten og StatoilHydro nå diskuterer.

Da StatoilHydro i 2007 startet byggingen av kraftverket, var det for lengst bestemt at selskapet skulle investere i renseanlegg. Men StatoilHydro reviderte likevel ikke planene, og startet bygging av et kraftverk som ikke var tilrettelagt for rensing, skriver Bergens Tidende.

Gasskraftverket skal etter planen være i drift fra årsskiftet, og det er bygget slik at skorsteinene vender inn mot raffineriet og dermed bort fra de aktuelle stedene for plassering av CO2-renseanlegget.

Ved å snu gasskraftverket 90-120 grader, ville situasjonen ha blitt en helt annen, ifølge avisen.

Verken Gassnova, som er statens selskap for håndtering av CO2-prosjektet, Olje- og energidepartementet eller StatoilHydro ønsker å si hvor mye dette fordyrer prosjektet, men ekstraregningen blir ifølge BT svært høy.

- Jeg antar at kraftverket hadde vært bygget på en annen måte, om rensing hadde vært en forutsetning fra begynnelsen. Det blir helt opplagt dyrere, men hvor mye kostnadene vil øke, er vanskelig å si. Rørkanalene har svært store dimensjoner, og de er rådyre. Vi snakker om enorme beløp, sier administrerende direktør Bjørn-Erik Haugan i Gassnova.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen vil ikke gå i detalj i saken, men sier han er inne i en prosess med StatoilHydro rundt dette. Informasjonssjef Cathrine Torp i StatoilHydro sier det blir vurdert ulike tilkoblingsmuligheter for å finne en optimal plassering av fangstanlegget.