Feil på feil i omstridt byggeprosjekt

Beboere i Hans Tanks gate 19 i Bergen klager over skjeve gulv og plater foran vinduene. Kommunen har aldri gitt tillatelse til innflytting, melder Bergens Tidende.

Problemene fortsetter i bygården i Hans Tanks gate, etter at Arbeidstilsynet nylig politianmeldte byggefirmaene for dårlig sikkerhet. Flere beboere reagerer på at leilighetene fremdeles har mangler, flere måneder etter at de skulle være klappet og klare. Skjeve gulv - Jeg flyttet inn i et råbygg. Leiligheten skulle vært ferdig 1. mars, men det var den overhodet ikke. Heisen virker ikke, bodene er ikke klare og vinduer er platet igjen, sier en av beboerne. Andre forteller om manglende lister, og skjeve gulv i gangen og på badet. - Vannet rant i motsatt retning av sluket, sier én. Ingen av dem ønsker å stå frem med navn og fortelle om problemene. Enkelte frykter det kan gjøre det enda vanskeligere å få leilighetene i orden. - Bygningen er i en slik tilstand at det kan diskuteres om noen i det hele tatt burde flyttet inn. Det er uhørt at disse forholdene ikke er brakt i orden. Det viktigste nå er at manglene blir utbedret, men det kan bli aktuelt å kreve økonomisk kompensasjon, sier advokat Harald Hove, som representerer én av beboerne. Andre har leid inn en egen byggmester for å få vurdert manglene. Konflikten med boligkjøperne er bare ett av mange problemer som har ridd ombyggingsprosjektet. Manglet tak n I mars stanset kommunen alt arbeid på bygningen, på grunn av «vesentlig svikt» i arbeidet. «Det er åpenbart at det ikke er god nok styring i prosjektet da store deler av takkonstruksjonen er åpen, og vann renner ned i bygget hvor innredningsarbeidene pågår for fullt», het det i brevet fra byggesaksetaten. Først over en måned senere ble stoppordren opphevet. n I begynnelsen av mai var det full stopp igjen. Da satte Arbeidstilsynet foten ned og stanset arbeidet på grunn av fare for arbeidernes liv og helse. Politiet etterforsker saken. n Selv om flere av leilighetene er bebodd, har kommunen aldri gitt tillatelse til innflytting. Det foreligger verken ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, opplyser Jan Mjelstad, seksjonsleder ved byggesaksetaten. - Vi nærmer oss slutten på arbeidene. For øvrig har jeg overhodet ingen kommentar, sier Kjetil Vågene, ansvarlig for helse, miljø og sikkerhet i Bygg & Interiørtjenester AS. - Hvorfor har det flyttet folk inn i leilighetene før det foreligger ferdigattest fra kommunen? - Vi har fått midlertidig brukstillatelse. - Kommunen sier dere ikke har det. - Ja vel? Det er en annen som er leder for dette prosjektet nå, men han er ikke tilgjengelig i dag. Daglig leder Vemund Nordvik i MND Eiendom AS, som er selger av leilighetene, har ikke hørt om noen mangler. - Dette kjenner jeg overhodet ikke til, sier han.