Feil holdninger

En av de viktigste årsakene til at håndverkeryrkene fortsatt sliter med rekrutteringen handler om holdninger. Hvilken utdanning de unge og håpefulle skal velge etter ungdomsskolen blir i stor grad påvirket av omgivelsene rundt elevene, både foreldre, venner, lærere og rådgivere - men også samfunnet som helhet.

Det har dessverre tradisjonelt vært slik at har man gode karakterer velger man i utgangspunktet studiespesialisering, og slik er det fortsatt.

Det viser et helt feil bilde av mulighetene en utdanning innen yrkesfag faktisk kan gi, og at tiden er overmoden for å skifte fokus og se til at yrkesfagene får en ny status, og at de får den oppmerksomheten de fortjener.

Det har de senere årene heldigvis vært et lite stemningsskifte i befolkningen. Yrkesfagene får stadig mer anerkjennelse, ikke minst med tanke på at dette er yrkesgrupper og tjenester vi er helt avhengige av. Utdanner vi for få håndverkere vil dette kunne gå utover hele vår videre utvikling. Dette begynner nå å gå opp for folk, og vi får stadige påminnelser om viktigheten av å kunne et håndverk, gjerne eksemplifisert med dyktige unge arbeidere som velger utradisjonelt og gjennom en ambassadørrolle forteller om alle fordelene som finnes ved å velge en yrkesfaglig retning.

Dessverre har dette gitt altfor dårlig uttelling når det gjelder innsøkingen til de yrkesfaglige studieretningene, og dette gjelder i høyeste grad også for bygg- og anleggsfagene. Det er derfor viktig å fortsette arbeidet med å fortelle om håndverkeryrkenes fordeler og mange positive sider, slik at statusen løftes enda noen hakk høyere oppover. Skal vi få til en markant endring i samfunnets holdninger til yrkesfag, og derigjennom bygge opp en positivitet rundt disse fagene, må det skje en videre utvikling.

Ikke minst må det selvsagt være helt greit, også for omgivelsene, om en elev med toppkarakterer ønsker å prioritere yrkesfag og ikke studiespesialisering. Dette burde selvsagt heies frem. Tømreren Martine Gundersen, som til daglig jobber i Hersleth Entreprenør, forteller i den siste utgaven av Byggeindustrien og på bygg.no, om hvilken mottakelse hun fikk, med et karaktersnitt på 5,7, rundt sine planer om å satse på bygg- og anleggsfag. Dette møtte en heller lunken forståelse fra omgivelsene rundt henne. Hun ble rett og slett frarådet å velge bygg og anlegg med så gode karakterer. Men hun hadde bestemt seg, og angrer nok ikke på dette i dag. Med yrkesfag i bunn og en ingeniørutdanning på vei kommer hun til å bli meget ettertraktet i arbeidsmarkedet. Har du det praktiske kombinert med det teoretiske i bagasjen har du alle muligheter innen byggenæringen.

Og det er nettopp dette, alle valgmulighetene en yrkesfaglig utdanning i dag gir, som er viktig å få fortalt ut. Det er ikke lenger slik at om man velger en yrkesfaglig utdanning, så stopper mulighetene når læretida er unnagjort. Nå kan du bygge videre i alle retninger, og en yrkesutdanning står ikke noe tilbake for studiespesialisering. Nettopp dette budskapet er meget viktig å få ut for å kunne snu utviklingen, og dermed få med flere på yrkesfag-laget. Det er ikke for alle å bygge på den yrkesfaglige grunnopplæringen, men de som ønsker dette, kan nå gå hele veien opp i utdanningssystemet.