FDVU Dataverktøy – innføring og bruk

StedOslo, Norge
ArrangørNBEF og TFSK
Fra28.10.2014
Til29.10.2014
TidspunktTirsdag kl 9.00 - onsdag kl 16.00

• Hvilke typer verktøy har en bruk for?

• Hvordan kan verktøyene brukes?

• Implementering

• BIM-basert FDVU

Dette kurset retter seg mot den daglige virksomheten i FM organisasjoner (eksterne og interne, både bestiller- og utførersiden). Kurset gir tips og råd om hva som er beste praksis når det gjelder å organisere sine tjenester, samt hvilke dataverktøy som kan være egnet til å støtte opp under disse arbeidsprosessene.

Kurset legger vekt på hvordan en kan bygge opp robuste informasjonsstrukturer slik at en enklest mulig kan finne tak i den informasjonen en har bruk for når en har bruk for den. Kurset fokuserer først og fremst på informasjonsbehovet for eksisterende bygningsporteføljer, samt dokumentasjon av utførte arbeidsprosesser. Overføring av informasjon fra byggefasen til driftsfasen vil også bli berørt.

For nye byggeprosjekter vil As Built dokumentasjonen bli mottatt i form av en Bygnings Informasjons Modell (BIM), og vi har lagt inn en kort introduksjon i forhold til hva dette kan bety for FM organisasjonen.

Program og påmelding