Fra venstre: Sven Erik Nørholm, Knut Jonny Johansen og Asbjørn Løksa.

Faveo får ny ledelse i Trondheim

Asbjørn Løksa tiltrer 1. februar som regiondirektør i region Midt-Norge, når Sven Erik Nørholm går over i en annen posisjon i selskapet.

Løksa har over 20 års erfaring fra bygg og anleggsnæringen i ulike lederroller hos blant annet entreprenørene NCC og Peab. De siste par årene har han vært på rådgiversiden hos Trondheimsfirmaet Karl Knudsen. Løksa har sin formelle bakgrunn fra Markedsøkonomistudier på BI i Oslo samt fra Høgskolen i Narvik, studieretning Bygg og anleggsteknikk.

- Jeg ser fram til å begynne hos Faveo over nyttår. Det skal blir både artig og spennende å få være med å videreutvikle en oppegående og framtidsrettet aktør innen prosjektledelse her i Midt-Norge, sier Løksa.

- Sammen med alle de dyktige menneskene i organisasjonen, samt å fortsatt kunne dra nytte av gründerens tanker og ikke minst nettverk, har Faveo gode forutsetninger for å lykkes og fortsatt ta markedsandeler i et marked i sterk konkurranse. De beste hodene vil vinne i det lange løp, og det kundene skal oppleve er knyttet mot Faveos visjon: Prosjektledelse i verdensklasse, avslutter Løksa.

- Med Asbjørn Løksa som regionleder har vi fått en erfaren og dyktig leder på plass, når gründeren og nestoren Sven Erik Nørholm nå trapper ned. Med Løksa får vi inn en interessant sammensatt lederkompetanse fra bygg og anlegg, samtidig som han har egenskaper som vil være med på å løfte Faveo videre både i regionen og nasjonalt, uttaler Knut Jonny Johansen, administrerende direktør i Faveo Prosjektledelse AS.