Fastlåste fronter i ferjestreiken

Det har ikke vært noen bevegelse i ferjestreiken de siste dagene. Partene ligger i skyttergravene og venter på et utspill fra motparten, men ingen vil ta det første initiativet.

Derimot ønsker både Rederienes Landsforening og Norsk Sjøoffisersforbund å unngå utvidelsen av ferjestreiken fra lørdag klokken 24. Da blir ytterligere 21 fartøyer fra ni kystfylker trukket inn i konflikten, deriblant tre hurtigruteskip. Administrerende direktør Harald Thomassen i Rederienes Landsforening mener uttaket av hurtigruteskipene er høyt spill om arbeidsplasser. Det har en meget dramatisk effekt. Det er offentlig kjent hvordan Hurtigruten sliter økonomisk med gjeldsforpliktelser, sier Thommasen til NTB. Han viser til at Sjømannsforbundet og Maskinistforbundet avsto fra å ta ut lønnstillegg på Hurtigruten fram til neste år. Arbeidsplasser i fare De gjorde det for å være solidariske og få selskapet på fote igjen, men nå spenner Sjøoffiserforbundet beina under dette. Vi synes det er ille at man bruker streikevåpenet for å sette arbeidsplasser i fare, sier Thommasen. Forhandlingsleder Asbjørn Furnes i Norsk Sjøoffisersforbund sier det er opp til Thommasen å unngå streikeuttaket. Skal vi komme videre, betinger det et utspill fra vår motpart, sier Furnes til NTB. Han bekrefter at utvidelsen av streiken vil bli gjennomført dersom ingenting skjer. Men Rederienes Landsforening kan forhindre dette. De har full anledning til å snakke med oss, understreker han. Thommasen sier det ikke er aktuelt. Det er ingen kontakt, sier han. Uenighet Det har vært ulike fremstillinger av sjøoffiserenes lønn. Ifølge Asbjørn Furnes tjener ikke en annenstyrmann mer enn en vekter, og vekterne truer nå med streik for å komme opp i lønn. Med lang utdannelse og stort ansvar ligger en styrmanns grunnlønn under en industriarbeiders grunnlønn, ifølge Furnes. En annenstyrmann har en grunnlønn på 20.770,- i måneden. En skipper med alle tillegg tjener maksimalt 26.615 kroner i måneden. Så høyt er det faktisk bare noen få som ligger. Tillegg for nattarbeid ligger på 15-20 prosent. Overtidssatsen er 40 prosent. Furnes sier at lønnen er i seg selv så lav at den rammer rekrutteringen til yrket negativt. I tillegg beordres offiserer til å jobbe ekstra i sin fritid for å få vaktene til å gå opp. Dette er en jobb der det arbeides både jul, påske, natt og mye overtid. Når Rederienes Landsforening viser til en årsinntekt basert på halvannet års arbeid, blir det naturligvis andre størrelser på årslønnen. Men slike sammenligninger gir ikke mening, sier Furnes. Han viser til at matroser om bord i ferjene faktisk har hatt en relativt sterkere lønnsvekst enn offiserene de siste årene, fordi det er operert med kronetillegg.