Fastlandssamband Hareid - Sulesund?

Distriktssjef Kirsti Slotsvik i Vegvesenet mener man nå bør starte arbeidet med et fastlandssamband mellom Hareid og Sula, melder NRK.

Det passer veldig bra nå. Vegdirektoratet er faktisk i gang med neste transportplan, sier Slotsvik til NRK. Arbeidet med eit fastlandssamband har pågått i nesten 20 år, men har ligget nede mens arbeidet med med Eiksundsambandet har pågått. Statens vegvesens mål er å få fastlandssambandet med i diskusjonen til neste nasjonale transportplan. Slotsvik mener planene om et fastlandssamband kan være realistisk.